Simulationskurser og træningsforløb

Uddannelse

Mere end 30.000 kursister fra ind- og udland dygtiggør sig hvert på CAMES. Få overblikket over vores forskellige tilbud inden for simulationstræning.

Kurser

Vi har 126 forskellige kurser at vælge imellem  Find præcis det simulations-kursus eller træningsforløb, du står og mangler.

Tilmeld dig

Tekniske kurser

Find vores tekniske simulations-kurser og uddannelsesforløb, som typisk finder sted på CAMES Rigshospitalet.

Læs mere

Patientundervisere

Har du lyst til at blive patientunderviser eller inddrage patienter i egen undervisning, så har vi undervisningskonceptet til jer.

Læs mere

Digital

Tjek vores 3 nye kursuskoncepter, som alle handler om at klæde de sundhedsprofessionelle godt på til den digitale omstilling.

Læs mere

Oversigt

Savner du et simulations-kursus?

Når mere end 30.000 kursister fra ind- og udland hvert år vælger at dygtiggøre sig på CAMES, så er det fordi, vi løbende udvikler og tilpasser vores simulationstræning, så man hos os kan få styrket lige præcis de kompetencer, man oplever som de allervigtigste.

Hvis du kan se et behov for træningsforløb, som vi endnu ikke udbyder, er du mere end velkommen til at kontakte os. Her i oversigten finder du uddannelsestilbud, som matcher dit fagområde? Klik dig igennem oversigten – og se om du finder noget, der er relevant for dig.

Desuden kan du læse mere om vores uddannelseskoncepter og tekniske simulationskurser her på siden.

 

Her finder du alle aktuelle kurser, som CAMES udbyder
Find kurser

Her finder du alle aktuelle kurser, som vi udbyder på CAMES Rigshospitalet. Det gælder det, vi kalder tekniske simulationskurser.
Find kurser

Her finder du alle kurser udbudt til læger i regionen. 

Kontaktoplysninger
 

Kurser målrettet medicin-studerende
Se alle kurser

Her finder du kurser målrettet sundsfaglige undervisere i simulationsbaseret træning
Se alle kurser

 

Her finder du kurser målrettet sygeplejersker.
Se kurser

Her finder du kurser målrettet ergo- og fysioterapeuter
Se kurser

Her finder du simulationsbaserede kurser, som bevæger sig på tværs af sundhedsfaglige fagområder
Se kurser

Her finder du kurser målrettet sundhedsfagligt personale i den præhospitale virksomhed.
Se kurser

På CAMES oplever vi i stort omfang, at de studerende og sundhedsprofessionelle, vi træner, gerne vil have patienter og pårørende direkte med i undervisningen. Bliv klogere her. 
Se kursus-koncept

Har du spørgsmål til vores kurser eller uddannelser?
Skriv til os

 

CAMES sektion på Rigshospitalet kan nås på 38 66 46 31 eller cames.rigshospitalet@regionh.dk
CAMES sektion på Herlev Hospital kan nås på 38 68 43 69 eller cames.gentofte-og-herlev.hospital@regionh.dk

Træning og uddannelse på CAMES

Når tusindvis af kursister hvert år vælger at blive trænet på CAMES, så er det ikke alene fordi, vi er en del af Region Hovedstaden. Vores kursister kommer nemlig fra hele landet – og stadig flere også fra udlandet. Så hvis man skal forklare efterspørgslen, så skal man måske se på den filosofi, der kendetegner CAMES’ uddannelser.

Vi mener, at alle sundhedsprofessionelle skal have mulighed for at træne. Ikke kun forud for at man skal gøre noget for første gang, men også når man som specialist og top-performer vil holde sine kompetence ved lige.

Denne tænkning har de seneste 25 år været et mantra på CAMES. I dag rummer næsten alle vores uddannelser derfor et eller flere praktiske elementer. Det kan være konkret færdighedstræning, rollespil, simulerede patienter, virtual reality, simuleringer i fuld skala med debriefing eller træning med rigtige patienter og pårørende, figuranter, dyremodeller eller lignende. Den form for undervisning giver mulighed for, at man kan bruge sig selv og sine færdigheder og blive udfordret, så det matcher dit nuværende niveau.

Længden af uddannelses- og træningsforløbene hos CAMES varierer efter behov. Fra ganske korte timekurser – til længere uddannelsesforløb over måneder. Nogle af uddannelserne afsluttes med test, eksamen og certifikater. Andre med en refleksion og iværksættelse af udviklingsinitiativer.

Tjek aktuelle simulationsbaserede træningsforløb, kurser og uddannelser

Find vej

Virtuel rundtur: Tjek vores faciliteter til tekniske kurser

CAMES Rigshospitalet er spækket med state-of-the-art træningsudstyr, som bliver brugt til vores tekniske simulationskurser- og uddannelser. Tjek det selv med en tur rundt virtuelt i vores lokaler. Når du kommer rundt til de forskellige faciliteter, kan du læse mere om udstyr, formål – og kursusaktiviteter tilknyttet hertil.

Du kan bruge slideren med pilene til at komme rundt til de forskellige lokaler på 4.sal samt CAMES Robotics i stueetagen.

Tilmeld dig

Bliv patientunderviser

CAMES har 10 års erfaring med at bringe patienter og pårørende direkte ind i uddannelsen af årligt 5000 studerende og sundhedsprofessionelle. Fordi det allerede gør en stor forskel for både sundhedsprofessionelle og patient- og pårørendeundervisere, har CAMES arbejdet med at forfine konceptet, som i dag står stærkt og betydningsfuldt i uddannelsen af bl.a. sygeplejersker, medicinstuderende, ergo- og fysioterapeutstuderende m.fl.

I CAMES oplever vi i stort omfang, at de studerende og sundhedsprofessionelle gerne vil have patienter og pårørende direkte med i undervisningen.

Bliv klogere på vores uddannelseskoncept. Og tjek, hvordan du selv kan blive underviser eller inddrage patienter og pårørende i din egen undervisning. I filmen kan du møde Augusta, der fortæller, hvordan hun arbejder som patientunderviser.

 

Digital

Simulationskurser med anvendelse af digital og innovativ teknologi

Den digitale revolution inden for sundhed er kommet for at blive, og den har store konsekvenser for patienter, lægerollen og uddannelsen af sundhedsprofessionelle.

Det vil CAMES gerne være med til at sætte på dagsordenen ved at tilbyde uddannelse og kursusforløb, som klæder sundhedspersonalet godt på til at håndtere de nye krav og vilkår.  Det handler helt konkret om at kunne anvende ny teknologi på understøttende og innovative måder.

Se her, hvilke kursuskoncepter vi kan tilbyde. Hiv endelig fat i os, hvis du er nysgerrig efter at vide mere.

Kontakt

Farsana Khan, klinisk lektor, overlæge og teamkoordinator, kursusafdeling på CAMES Rigshospitalet – mail: farsana.khan@regionh.dk / telefon: 91179496. Læs bio.

Vi uddanner og simulerer med Sundhedsplatformen for at øge patientsikkerheden. CAMES samarbejder med CIMT, uddannelsesinstitutioner og klinisk praksis om at udvikle og implementere brugen af SP’s træningsmiljø på simulationsbaserede kurser og uddannelse.

Studerende på sundhedsuddannelserne undervises eller introduceres ikke til Sundhedsplatformen på deres uddannelsesinstitutioner, men det kan de hos CAMES, hvor vi træner med SP i simulerede situationer, der ligner den kliniske hverdag. Vi tilbyder træning for såvel sundhedsfaglige studerende som erfarne klinikere.

Et specialiseret team på tværs af CAMES og CIMT tilbyder at udvikle digitale løsninger tilpasset den medicinske uddannelse og kompetenceudvikling, som foregår på jeres hospital. Hele indsatsen tilpasses efter jeres behov, så vi i fællesskab får sikret en patientsikker brug af SP, der fører til en mere hensigtsmæssig brug af SP og deraf også tilfredsstillende kliniske arbejdsgange for jer. 

Hvis du vil vide mere kan du kontakte Trine Grundtvig Jensen på trine.grundtvig.jensen@regionh.dk

Udvid paletten af konsultationsformer, og lad videokonsultation få en kvalificeret plads i din bevidsthed og hverdag. CAMES står bag et nyt kursuskoncept, der skal klæde klinikeren på med både viden og motivation – til ind i mellem at vælge videokonsultation frem for eksempelvis fremmøde eller telefon.

Kursuskonceptet består af:

1) E-læringskursus (gratis) Hent det her

2) Valgfri fremmødekursus (On demand)

Det valgfrie fremmødekursus skal ses som en forlængelse og fordybelse af e-læringen, hvor man eksempelvis som afdeling har mulighed for at indgå i et mere dialogisk og øvelsesbaseret rum.

Kontakt os endeligt, hvis i er nysgerrige på at vide mere.

E-læringskursus

Kurset er oprindeligt udviklet til læger, men henvender sig til alle klinikere, der har patientsamtaler som en del af deres virke.

Målet er at inspirere og motivere klinikeren til at komme i gang med at benytte videokonsultation – når det er meningsfuldt.
Kurset vil forhåbentlig igangsætte refleksion over valg at konsultationsform, at udfordre gamle vaner og mønstre.

E-læringskurset kan stå alene, men det kan med fordel kombineres med et fremmødekursus, som den enkelte afdeling efter aftale kan rekvirere hos CAMES Rigshospitalet. (se kontaktoplysninger længere nede)

Gennemførsel af e-læringen tager ca. 20-30 minutter

E-læringen indeholder 4 moduler:

1. Valg af konsultationsform
a. Hvornår egner de forskellige former sig, og hvad kan især video tilbyde?

2. Kontakt og relation
a. Når konsultationen foregår over video

3. Teknisk guide
a. Afvikling af videokonsultation via SP

4. Implementering og undervisning
a. Guide til hvordan du og din afdeling kan arbejde med implementering

Til slut i E-læringen præsenteres muligheden for at booke et 4 timers fremmødekursus i CAMES

E-læringskurset er udviklet med hjælp fra Rigshospitalets digitaliseringsenhed samt Bornholms Hospital

Gå direkte til kurset her.

Fremmødekursus i videokonsultation (4 timer)

Kurset er et halvdagskursus og forudsætter gennemførsel af ovenstående e-læring.
Kurset byder blandt andet på patientoplæg dialog og refleksion over egen praksis samt superviseret træning i SP træningsmiljø.

Kurset er faciliteret af:

  • en kommunikationskonsulent
  • SP-kyndige

Målgruppen er sundhedspersonale (læger, sygeplejersker etc), der arbejder med SP i deres daglige arbejde. 

Hiv fat i os, hvis I vil vide mere om forløb og pris. 

Kontakt

Camilla Thamdrup
Kursusleder
camilla.thamdrup@regionh.dk

Inspiration

Skab nærvær via video: Læs interview med konceptudviklerne bag kurset

Nyt E-læringskursus skal hjælpe speciallæger i gang med videokonsultation

 

Virtual Reality (VR) er stille og roligt ved at vinde indpas hele vejen rundt i uddannelseskæden, når det kommer til diverse simulationsbaserede træningsaktiviteter i sundhedssektoren.

For os i CAMES er det helt afgørende at være på forkant med udviklingen og bidrage hertil. I sidste ende handler det nemlig om at kunne tilbyde de bedst tilgængelige VR-baserede uddannelses-koncepter til læger, sygeplejersker og studerende.

 

Filmen viser et konkret eksempel fra et CAMES-udviklingsprojekt, som er relateret til simulationstræning af medicinstuderendes kommunikative og relationelle kompetencer. Her bruger de studerende VR som metode til at sætte sig i andres sted i svære samtaler med patienter og pårørende.

I denne artikel – “Kan VR gøre læger bedre til at tale med pårørende” – bragt i Forskerzonen kan du læse meget mere om vores arbejde på området.

Kontakt os endelig, hvis I vil høre mere om, hvordan vi arbejder med VR i medicinsk uddannelse – og hvordan vi kan hjælpe jer og evt indgå et samarbejde om udvikling, konkrete kursuskoncepter m.m.

Kontakt
Anne Marie Skaarup
Specialkonsulent, kursusleder
Telefon: 51426406 / mail: anne.marie.skaarup@regionh.dk

Træning af medicinstuderendes kommunikationskompetencer med VR

Mange patienter har pårørende med til lægesamtaler. Hidtil har medicinstuderende ikke øvet disse komplekse samtaler, da de er svære at simulationstræne standardiseret og trygt på begynder-niveau.

Det har et nyt træningskoncept, der bl.a. er bygget op omkring en samtalefilm, ændret på. Filmen er afsæt for deltagerbaserede rollespil, hvor studerende selv prøver, hvordan det er at deltage i samtaler som hhv. pårørende, patient og læge.

Samtalefilmen er optaget både i 2D-format og 3D-format. Formaterne kan bruges som to forskellige metoder til at indleve sig i og forstå hhv. den pårørendes, patientens og lægens perspektiv i en samtale. Vi har foreløbig implementeret det nye træningskoncept med brug af 2D-formatet. Pilottest med 3D-formatet – hvor studerende oplever samtalen via VR-briller – peger på, at de studerende bedre kan sætte sig i patientens, lægens eller den pårørendes sted. Netop sammenlignet med 2D-formatet.

Træningskonceptet er siden efteråret 2022 blevet brugt på det obligatoriske kommunikationskursus for medicinstuderende på 4.semester, kandidatuddannelsen.

Læs også: Kursus: 4. semester kandidat: Informationssamtalen om den alvorlige besked – delkursus under klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi