Showcase

Robotics

CAMES Robotics er et kompetencecenter for robotkirurgisk uddannelse og uddannelsesforskning – og tilbyder best practise træningsprogrammer til læger og operationssygeplejersker inden for robotteknologi på flere systemer.

Det vi laver – og tilbyder

Udvikling og rådgivning

Vi hjælper med skræddersyede robotkirurgiske uddannelser til klinikerne og industrien. Vores ekspertise er også at udvikle, bygge og rådgive om fantomer, som kan bruges til robotkirurgi.
Læs mere

Robotkirurgisk uddannelse

Med vores grundkursus i robotassisteret laparoskopisk kirurgi får du trænet på tværs af de kirurgiske specialer. Vi tilbyder også skræddersyet træning til læger på vores robotkirurgiske systemer.
Læs mere

Forskning

Kernen i CAMES Robotics er en  forskningsbaseret tilgang til undervisning, træning og udvikling. Det udmønter sig blandt andet i en række forskningsprojekter, som vi står bag og er engageret i.
Læs mere

Derfor satser CAMES på robotteknologi

​Flere patienter vil i fremtiden blive opereret ved hjælp af en robot. Robotkirurgi er allerede udbredt til flere kirurgiske specialer med store fordele for både kirurgerne såvel som for patienterne. Eksempelvis bliver næsten alle operationer for prostata-cancer foretaget som en robotassisteret operation i Danmark. Derfor er det afgørende at fremtidens kirurger får den bedst mulige træning – netop for at sikre patienterne den bedste behandling.

Med afsæt i forskning, udvikling og internationalt samarbejde er CAMES Robotics kommet på det nationale og internationale landkort i rekordfart – og kliniske kursister valfarter til for at træne robot-kirurgiske færdigheder.

CAMES designer industriuafhængig robotkirurgisk uddannelse målrettet klinikere i Danmark – og er nationalt fixpunkt for træning, udvikling og introduktion af nye versioner af robotter og relateret teknologi. Robotteknologi er også en mulighed for at udføre minimal invasiv kirurgi med overlegne ergonomiske fordele til gavn for kirurgernes arbejdsmiljø.

Kontakt

Hiv endelig fat i os, hvis du gerne vil vide mere om vores services, uddannelsestilbud – og samarbejdsmuligheder.

Jan Viberg, udvikling- og projektleder, CAMES Robotics – 60247951 / jan.viberg.jepsen@regionh.dk. Læs bio
Louise Møller, teamkoordinator, CAMES Robotics – 40479868 / louise.moeller.04@regionh.dk. Læs bio.
Ditte Camillus, kursusleder, CAMES Robotics – 5177 7209 / ditte.camillus@regionh.dk.
Flemming Bjerrum, MD, Ph.d – fbjerrum@gmail.com. Se bio

Peter Hertz, ​ph.d.-studerende – hertz.peter@gmail.com. Læs bio
Jannie Lysgaard Poulsen, ​Ph.d.-studerende og læge – Mail: jannie.lysgaard.poulsen@regionh.dk. Læs bio
Rikke Groth Olsen, MD, Ph.d.-studerende, rikke.groth.olsen@regionh.dk. Læs bio

 

CAMES Robotics er en del af CAMES Rigshospitalet. Du finder os her:

Ryesgade 53B
2100 København
Danmark

faciliteter

Virtuel rundvisning: Tjek vores robotkirurgiske systemer

Hos CAMES Robotics kan vi tilbyde træning og undervisning på 3 forskellige robotkirurgiske systemer.

  • Intuitive DaVinci Xi system inklusiv VR-simulator.
  • Medtronic Hugo RAS system inklusiv VR-simulator.
  • Avatera robot kirurgisk system inkl. VR simulator.

Brug pilene – og tag selv et kig på de forskellige systemer via vores 3d-fremviser. Kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål til vores systemer – eller ønsker at booke en rundvisning.

Udvikling og rådgivning

Sådan finder vi løsninger sammen med jer

CAMES Robotics tilbyder – udover robotuddannelse – et dedikeret team, der både forsker, udvikler og rådgiver indenfor robotassisteret kirurgi generelt. Vi kan hjælpe med supervision, sparring og rådgivning. Derudover kan vi tilbyde træning eller afprøvning af udstyr eller nye teknologier indenfor alle områder, hvor der anvendes robotassisteret kirurgi.

Har I brug for hjælp til eksisterende eller nye projekter? Eller måske et udviklingssamarbejde? Kontakt os meget gerne med henblik på et samarbejde, rundvisning eller aftale.  Det gælder naturligvis også, hvis din uddannelsesinstitution eller organisation har behov for mere viden om robotkirurgi – eller du som studerende har behov for input til større opgaver eller lignende.

Robotkirurgiske uddannelser hos CAMES

Skræddersyede kurser

Leder i efter kursusforløb, træning og uddannelse inden for robotassisteret kirurgi (Robotic Assisted Surgery – RAS)?

Hvis svaret er ja, så er der helt sikkert hjælp at hente hos CAMES Robotics. Vi tilbyder både grundkurser, avancerede kurser og teamtrænings-kurser målrettet relevante personalegrupper i hospitals-sektoren. Primært operationssygeplejersker, speciallæger og læger under uddannelse til speciallæge. Men der kan også være tale om andet relevant personale som eksempelvis anæstesipersonale og andet operationspersonale.

Grundkurser og avancerede procedure specifikke kurser består af moduler med e-læring, simulationstræning på modeller og dødt væv, simulationstræning på simulatorer som ”virtual reality” samt simulationstræning på levende væv (grise). Disse kurser foregår på CAMES og andre faciliteter udenfor hospitalerne.

Som nævnt tilbyder CAMES Robotics også træning af det robotkirurgiske operationsteam i egen afdeling. Teamtræningen er et tilvalgsmodul til Robotkirurgisk Grundkursus, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte afdelings kliniske praksis. Dette med fokus på ikke-tekniske færdigheder og patientsikkerhed. Det er ikke en forudsætning, at kursisterne har gennemgået grundkurset, men teamtræningen er målrettet teams med en vis erfaring i robotkirurgi. Teamtræningen varetages af vores tilknyttede undervisere, der er uddannet i facilitering af teamtræning i full-scale simulation.

Procedure-specifikke kurser

CAMES Robotics udbyder procedure-specifikke kurser i robotkirurgi.

Aktuelt udbydes 3 kurser indenfor urologi – nyrekirurgi (RAPN og AH) og prostatakirurgi (RARP). Der pågår stort arbejde med at udvikle en større portefølge indenfor både urologi (cystektomi), kirurgi (HPB kirurgi, kolon- og rektumkirurgi, herniekirurgi mm), gynækologi og thoraxkirurgi.

Hovedfokus er teknisk træning i konsollen, men der lægges også stor vægt på kommunikation og teamtræning. Der vil blive trænet på flere forskellige modeller, herunder 3D silikone-modeller, men også levende grise. Der vil blive suppleret med VR-simulationstræning, teori og litteratur gennemgang samt ”tips og tricks”.

Faciliteter og lærerkræfter er forankret i CAMES Robotics og nærmeste samarbejdspartnere, men et samarbejde med andre danske simulationscentre er iværksat.

Kurserne er designet som høj intensive kurser med få kursister og ”1 til 1” supervision. Der forudsættes en vis erfaring med robotkirurgi og der skal afsættes forberedelses- og opfølgnings-tid. Kursister bliver systematisk vurderet og rådgivet baseret på progression og skal i nogle tilfælde bestå simulationstest.

Er du på udkig efter robotkirurgiske kurser?

Vi matcher dit behov for kursusforløb, træning og uddannelse inden for robotassisteret kirurgi (Robot Assisted Surgery – RAS)

Tag endelig fat i os, hvis du har spørgsmål, vil vide mere – eller ønsker at booke enten et skræddersyet eller procedure-specifikt RAS-kursus.

Jan Viberg, udvikling- og projektleder, CAMES Robotics – 60247951 / jan.viberg.jepsen@regionh.dk. Læs bio.
Louise Møller, kursusleder, CAMES Robotics – 40479868 / louise.moeller.04@regionh.dk. Læs bio.

Grundkursus

Uddannelse og træning i robotkirurgi

Vi tilbyder
CAMES Robotics tilbyder Robotkirurgisk Uddannelse – Grundkursus. Dette er et uddannelsesforløb, der har til formål at give kursisterne en indføring i robotassisteret laparoskopisk kirurgi, på tværs af de kirurgiske specialer. Uddannelsen udbydes ca. 1-2 gange om måneden, svarende til ca 8 hold pr. semester. Hvert hold består af to læger og to operationssygeplejersker.
Målgrupper
For operationssygeplejerskers vedkommende, er den en del af deres oplæring til at kunne varetage usteril og steril assistance til robotkirurgi. For læger er uddannelsen adgangsgivende til at kunne assistere til robotkirurgi og på sigt at kunne starte sidemandsoplæring, som konsolkirurg.
Moduler

Få overblikket her

Undervisere
CAMES Robotics har et fast hold af eksterne undervisere tilknyttet, alle med solid erfaring i robotassisteret kirurgi.
Sted
Uddannelse og træning i robotkirurgi finder sted på disse matrikler:

CAMES Herlev
Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls Vej 1,
2730 Herlev
Elevator, Opgang 4 til Cames, kælderen, K1
Find vej/parkering, via dette Link

CAMES Rigshospitalet
Rigshospitalet, afsnit 98A41
Ryesgade 53, 4. sal
2100 KBH Ø

Panum, KU.
Blegdamsvej 3B
2200 KBH.N.
Afdeling for Eksperimentel Medicin
Operationsstuen 16.3 (Bygning 16, 3. sal)
Find vej/parkering, via dette Link

Teamtræning i egen afdeling
CAMES Robotics tilbyder træning af det robotkirurgiske operationsteam – inklusiv anæstesiteamet – i egen afdeling. Teamtræningen er et tilvalgsmodul til Robotkirurgisk Uddannelse Grundkursus, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte afdelings kliniske praksis, med fokus på ikke-tekniske færdigheder og patientsikkerhed.

Det er ikke en forudsætning at kursisterne har gennemgået Grundkurset men teamtræningen er målrettet teams med en vis erfaring i robotkirurgi. Teamtræningen varetages af CAMES Robotics tilknyttede undervisere, der er uddannede i facilitering af teamtræning i full-scale simulation.

video

Tag med forbi den robotkirurgiske “operationsstue”

Sammen med  CAMES Engineering udvikler vi forskellige 3D-modeller i kunstmateriale, som bruges typisk i procedure-specifikke robotkirurgiske kurser. Her trænes kursisterne repetitivt i eksempelvis anastomoser (sammensyninger), hvor levende væv ikke er nødvendigt. I videoen ser du elementer af et træningsforløb på to af vores robotkirurgiske systemer.

(Opklipning og sammensyning på silikonemodel af forsnævring på overgang mellem nyrebækken og urinleder).

Vores samarbejdspartnere

Vi er sat i verden for at udvikle nye og bedre metoder inden for robotassisteret simulationstræning. Vil I være med på rejsen? Så kontakt os endelig.

Robotkirurgisk forskning hos CAMES

cases

Aktuelle projekter

3D-printede modeller til robotassisteret tyktarmskræft

Tyktarmskræft er en hyppigt forekommende sygdom, og i Danmark diagnosticeres ca. 3400 med kræft i tyktarmen om året. Kirurgisk fjernelse af kræften er én af hjørnestenene i behandlingen, og der ses en stigning i antal operationer udført robot-assisteret.

For at imødekomme et større uddannelsesbehov af kirurger samt udvikle træningsmulighederne har vi udviklet et 3D-printet fanto, baseret på patient-skanninger, hvor man kan træne robotkirurgisk fjernelse af højre del af tyktarmen.

Formål
I ph.d.-projektetet undersøges, om det er muligt at udføre pålidelige kompetencevurderinger af kirurger, når de udfører en avanceret robot-kirurgisk procedure for tyktarmskræft. Desuden undersøges, om den kompetencevurdering, der udføres i det simulerede miljø, stemmer overens med kirurgens præstation under rigtige operationer,

Forskerne bag projektet kigger også nærmere på følgende

  • Hvilke basale kirurgiske kompetencer en robotkirurg bør have
  • Hvilke vurderingsværktøjer der findes til at vurdere dette, om vurderingsværktøjerne er pålidelige
  • Om vurderingsværktøjerne kan bruges til at identificere et læringsbehov hos den enkelte kirurg

Ph.d-projektet udføres som et samarbejde mellem Kolding Sygehus i Region Syd og CAMES. Ph.d.-studerende som udfører projektet er: Peter Hertz, Reservelæge, Organ Kirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebølt, Kolding Sygehus. Ph.d.-studerende ved Institut for Regional Sundhed, Syddansk Universitet.

Kontakt:

Peter Hertz, ​Ph.d.-studerende - hertz.peter@gmail.com. Læs bio

 

Teamtræning i robotkirurgi

Ph.d-projektet handler om at undersøge de ikke-tekniske færdigheder i det robotkirurgiske team.
Det robotkirurgiske team adskiller sig fra andre sundhedsprofessionelle teams ved at et af teammedlemmerne - kirurgen - er fysisk adskilt fra resten af teamet og patientlejet. Dette påvirker teamsamarbejdet, herunder koordinationen. Blandt andet fordi teamet ikke har øjenkontakt med kirurgen under operationen, som heller ikke kan se operationslejet, men kun videoskærmen med operationsfeltet.

Vi undersøger og sammenligner, hvordan henholdsvis det erfarne og uerfarne robotkirurgiske team koordinerer arbejdet med henblik på at optimere teamsamarbejdet og patientsikkerheden. Koordination i teamet har indflydelse på flowet i arbejdsgange og på risikoen for fejl under operationer. Træning af teamsamarbejdet kan nedsætte antallet af fejl og øge patientsikkerheden

Projektet bidrager til udviklingen af Region Hovedstadens robotkirurgiske uddannelse, hvor teamsamarbejdet trænes for at øge patientsikkerheden både i rutinearbejde og nødsituationer.

Ph.d.-studerende som udfører projektet er: Læge Jannie Lysgaard Poulsen, som er Ph.d.-studerende ved Københavns Universitet og ved Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation på Herlev Hospital.

Kontakt: 

Jannie Lysgaard Poulsen, ​Ph.d.-studerende og læge - Mail: jannie.lysgaard.poulsen@regionh.dk. Læs bio

Maskinlæring indenfor robotassisteret fjernelse af prostata

Prostatacancer er en af de mest almindelige cancertyper verden over og udgør ca. 15 pct. af cancerdiagnoser hos mænd.

Ved lokaliseret prostatacancer får mange foretaget en robot-assisteret radikal prostatektomi. Det har til formål at opnå cancerkontrol, samtidig med at man bevarer kontinens og potens. Disse patientresultater er i høj grad afhængige af kirurgens erfaringsniveau både generelt, men også på selve dagen.

Kirurgers erfaringsniveau bliver generelt beskrevet ud fra antal operationer foretaget til dato, men dette siger ikke noget om, hvordan kirurgen klarer sig i forbindelse den enkelte operation. Det kan derfor på nuværende tidspunkt være svært at forudsige patientresultater for den enkelte patient.

Med robotkirurgi er det nu blevet nemmere at følge kirurgens bevægemønstre og handlinger undervejs i operationen. Disse bliver automatisk registeret af robotten, og ny forskning tyder på, at de pågældende data kan bruges til at forudsige patientresultater.

Ph.d.-projektet undersøger. om vi kan forudsige både kortsigtede og langsigtede patientresultater hos mænd, der har fået foretaget robot-assisteret radikal prostaktomi ved brug af kirurgens bevægemønstre pg handlinger.
Projektet udføres som et samarbejde mellem Urologisk Forskningsenhed / Copenhagen Prostate Cancer Center og Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation.

Ph.d.-studerende som udfører projektet er: Rikke Groth Olsen, Ph.d.-studerende ved Københavns Universitet og Copenhagen Prostate Cancer Center, Department of Urology, Copenhagen University Hospital - Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark.

Kontakt:

Rikke Groth Olsen, MD, Ph.d.-studerende, rikke.groth.olsen@regionh.dk. Læs bio

Træning af robotassisteret hjertekirurgi

Robotassisteret hjerteoperationer udført gennem små huller i brystkassen ved hjælp af robot er en mere skånsom operationsmetode end den traditionelle ”åbne” hjertekirurgi. På trods af sine fordele er der langsom udbredelse af metoden verden rundt.

Én af årsagerne er manglende oplærings- og kompetencevurderingsmetoder af hjertekirurger i robotkirurgi.
I Ph.d-projektet ønsker forskerne at validere en konkret kompetencevurderingsmetode til robotassisteret hjertekirurgi. Der er sammensat et internationalt panel af robotkirurgiske eksperter, der skal hjælpe med at etablere ekspertstandarder for kompetencevurdering af nye robotkirurger. Dernæst bliver der undersøgt, hvor meget træning, der kræves for at kunne opnå ekspertniveau for nye robotkirurger i et simuleret miljø.

Formål og mål: 

Resultaterne af studiet vil hjælpe med etablering af kompetence-baseret uddannelse af hjertekirurger, således at vi også i Danmark kan implementere denne nye og mere skånsomme operationsmetode. Derudover vil studiet generere ny viden om, hvordan man kan designe modeller, der kan bruges til træning uden at involvere rigtige patienter.

Samarbejde

Projektet er resultatet af et samarbejde mellem europæiske eksperter inden for robotassisteret hjertekirurgi (Belgien, Holland, Spanien, Tjekkiet), specialister i hjertekirurgi (Danmark)​ og forskere i medicinsk uddannelse (​Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation ​og Western University, London Health Sciences Center, Canada). Projektet udføres ved Ålborg Universitetshospital.

Ph.d.-studerende som udfører projektet er: Gennady V. Atroshchenko, Speciallæge i thoraxkirurgi, Hjerte-lungekirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.
Ph.d.-studerende ved Klinisk Institut og Aalborg Universitet.
Ansvarlig for forskning og kursusledelse indenfor robotassisteret hjertekirurgi, ROCnord, Aalborg.

Kontakt

Gennady V. Atroshchenko, Speciallæge i thoraxkirurgi, MD, ph.d.-studerende. Læs bio

Automatiseret kompetencevurdering af robotkirurger ved brug af AI

Robotkirurgi bliver i stigende grad anvendt -  både i Danmark og i udlandet. Med introduktionen af ny teknologi følger også et behov for oplæring og løbende vurdering for at skabe sikkerhed i behandlingen.

Indtil videre har kompetencevurdering været baseret på ekspertkirurgers vurdering af kommende kirurgers færdigheder. Kunstig intelligens (AI=Artificial Intelligens)  repræsenterer på den anden side en ny måde at foretage kompetencevurdering på og kan muligvis sikre, at fremtidens kirurger får de nødvendige kompetencer, inden de opererer selvstændigt.

I et nationalt samarbejde mellem Aalborg Universitetshospital og CAMES vil et tværfagligt hold af læger og ingeniører bruge kunstig intelligens til at udvikle kompetencevurderingsredskaber til robotkirurger. Dette vil kunne reducere antal fejl og øge kvaliteten af den robot-assisterede nyreoperationer.

Ph.d.-studerende som udfører projektet er Nasseh Hashemi, MD
Ph.d.-studerende ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Nordsim, Center for færdighedstræning og simulation og ROCnord, Aalborg 

Kontakt: 

Nasseh Hashemi, MD, Ph.d.-studerende, Mail: n.hashemi@rn.dk Læs bio.


Kontakt:

Flemming Bjerrum, forsknings-ansvarlig, CAMES Robotics: MD, Ph.d – fbjerrum@gmail.com. Se bio

 Forskningsområder

Ved robotkirurgi er der en række udfordring for operationsteamet, som man ikke ser ved andre typer af operationer. Eksempelvis at kirurgen er mere isoleret fra resten af teamet og sidder længere væk. Det kan besværliggøre kommunikationen i teamet. Robotkirurgi er desuden også kendetegnet ved, at der er mere avanceret udstyr, som stiller andre krav til operationssygeplejerskerne.

Optimal og effektiv uddannelse af robotkirurger og robotkirurgiske teams kræver, at man systematisk undersøger, hvilke kompetencer, som skal indgå i et træningsprogram. CAMES gør dette ved hjælp af eksempelvis Delphi-undersøgelser, hvor man på en systematisk og struktureret måde kan identificerer de domæne og elementer, som skal indgå i uddannelsen og sikrer, at der er konsensus omkring dette. Derudover skal man også undersøge for hvem disse kompetencer er relevante – samt hvilke træningsmetoder er de optimale.

Det første trin – når det kommer til at opnå de tekniske kirurgiske færdigheder, som kræves af robotkirurger – er simulationstræning på eksempelvis fysiske modeller eller virtual reality simulatorer.

For at optimere træningen mest muligt er det vigtigt, at man har simulatorer med indbyggede måleinstrumenter, som kan bruges til at give feedback under træning og bruges til kompetenc vurdering. Netop for at kunne vurderer hvornår kirurger er klar til at begynde at operere på patienter under supervision.

CAMES har mange års erfaring indenfor mange kirurgiske procedurer, når det gælder udvikling og testning af simulatorer til dette formål – herunder robotkirurgi. For CAMES er identifikation af relevante måleparametre et vigtigt fokusområder. Det samme gælder at sikre deres gyldig- og pålidelighed samt definerer træningsmål og beståelsesgrænser. Særligt er vi specialister i at gøre det praktisk anvendeligt, hvilket ofte er en udfordring.

Når man skal designe et robotkirurgisk træningsprogram, er det afgørende at lave et effektivt træningsprogram, som sikrer, at kirurgerne opnår de ønskede kompetencer. Det gør man bedst ved at bruge mastery learning til et prædefineret niveau.

Men det er ligeså vigtigt, at træningen er mest mulig effektiv for at undgå at bruge mere tid end nødvendigt. Eksempelvis opnår man de bedste tekniske færdigheder, hvis træningen er spredt ud over tid. Eller hvis man undersøger teknologiske hjælpemidlers betydning for træning – såsom taktilt respons eller 3D-skærme.

CAMES har erfaring med design af evidensbaseret uddannelsesprogrammer og forsker bl.a. i optimering af simulationstræning.

I takt med at man indførte robotkirurgi – hvor man opererer på en konsol, som styrer en operationsrobot – introducerede man samtidig digitaliseringen af kirurgi. Det giver mulighed for at opsamle data. når det gælder kirurgens udførelse af en operation – såsom instrumentbevægelser, handlinger, brug af energi-instrumenter og meget meget.

Ny forskning tyder på, at man kan bruge disse data kombineret med maskinlæringsmodeller til at vurdere kvaliteten af en operation og forudsige konsekvenser efter operationen. CAMES forsker i brugen af målinger på robotkirurgiske operationer, og hvordan dette kan bruges til at forbedre patientbehandling – herunder også i uddannelse og kvalitetsikring af robotkirurgi.

Vi bruger forskning både i forhold til data fra operationsrobotter, men også avanceret videoanalyse af rigtige og simulerede operationer.

Robotkirurgi bruges hovedsageligt til avancerede operationer – så som tyktarmskræft, fjernelse af prostata og store brok-operationer. Det stiller høje krav til de træningsmodeller, som anvendes i uddannelsen af robotkirurger. Virtual reality simulatorer er en essentiel del af robotkirurgisk træning, men svære at udvikle for avanceret procedurer med kompleks anatomi.

CAMES arbejder med udvikling af 3D-printede modeller i vævslignende materialer ud fra rekonstruktioner fra patient- skanninger, som bruges til at træne avancerede operationer – og samtidig til at kompetencevurdere kirurger. Udvikling af disse modeller kræver et tæt samarbejde mellem ingeniører, kirurger og uddannelsesspecialister.

På sigt vil dette kunne bruges til patient-specifik træning baseret på patientens CT- eller MR-skanninger.