Projekter, der lever

Showcases

Gå på opdagelse i udvalgte simulationsbaserede projekter og indsatser, som CAMES har løst, står bag – eller har på tegnebrættet.

CAMES Robotics

Gå på opdagelse – og få inspiration, når du klikker videre til vores helt nye simulationsbaseret kompetencecenter for robotkirurgi.
Læs mere

CAMES AI

Vi har et dedikeret team af forskere og eksperter, der arbejder med kunstig intelligens til at styrke klinikernes læring og præstationer.
Læs mere

Cases og forskningsprojekter

Se aktuelle projekter, som CAMES er involveret i – og opgaver vi har løst for samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet.
Læs mere

I FOKUS

CAMES satser på robotteknologi med nyt kompetencecenter

CAMES Robotics er et kompetencecenter for robotkirurgisk uddannelse og uddannelsesforskning – og tilbyder best practise træningsprogrammer til læger og operationssygeplejersker inden for robotteknologi på flere systemer.

Se aktuelle kursus- og rådgivningstilbud og bliv inspireret af konkrete cases og forskningsprojekter. 

I FOKUS

Sådan bruger vi kunstig intelligens til at styrke klinikernes læring og præstationer

CAMES AI arbejder med kunstig intelligens i medicinsk uddannelse. Der bliver forsket i og udviklet AI-teknologi, der understøtter og forbedrer læreprocesser, beslutningstrin og det daglige arbejde på hospitalerne.

Se konkrete AI-projekter, find kontaktoplysninger – og bliv klogere på arbejdet med AI. 

Udvalgte projekter

Gå selv på opdagelse i udvalgte cases, som CAMES står bag eller er involveret i.

Cases

Forskning

Se et udpluk af projekter fra CAMES Forskning.

VR-baseret uddannelse i kirurgisk behandling af knoglebrud

I Danmark foretages årligt omkring 30.000 kirurgiske indgreb på grund af knoglebrud. Der er derfor et løbende stort behov for uddannelse af ny, kompetente, ortopædkirurger til at varetage denne behandling.

En national behovsundersøgelse fra 2019, bl.a. med deltagelse af alle landets ortopædkirurgiske afdelinger, viste, at netop principper for kirurgisk behandling af knoglebrud er det ortopædkirurgiske område. hvor behovet for simulationsbaseret teknisk uddannelse er størst.

Oplæringen af kirurgisk kompetence består traditionelt af selvstudium og operation under supervision. Lægerne træner altså reelt på patienterne. Ved at lade den tidligste del af oplæringen foregå på simulator, kan lægerne lære af deres fejl og opnå tilstrækkelig kirurgisk kompetence inden de udfører rigtige operationer. Derved udsættes patienter ikke for unødig risiko.

Projektet:

VR BOSS-projektet (Virtual Reality Basic Osteosynthesis Surgery Simulation) arbejder med at udvikle og implementere en VR-simulator til træning og kompetencevurdering indenfor kirurgisk behandling af knoglebrud.

I projektet er der etableret et samarbejde med den verdensledende ortopædkirurgiske organisation AO Foundation. Gennem dette samarbejde har ortopædkirurgiske uddannelseseksperter fra hele verden defineret, hvilke parametre som brugere af simulatoren skal vurderes på, samt hvordan hver enkelt parameter skal vurderes. Denne helt nytænkte tilgang til simulatorudvikling sikrer både, at udviklingen foregår evidensbaseret, at simulatoren lever op til målgruppens krav og forventninger – og at hele udviklingsprocessen fra starten er transparent.

Udviklingen af den første af i alt syv ortopædkirurgiske procedurer er i sin afsluttende fase, og herefter påbegyndes studier, der skal fastslå validiteten af simulatortesten samt effekten af simulationstræningen.

Tjek VR-simulator:

Her kan du se, hvordan VR-simulatoren – som  ph.d-studerende hos CAMES Mads Emil Jacobsen har udviklet – fungerer, når kirurgerne skal træne kirurgi  inden for knoglebrud.

Samarbejde og støtte

VR-BOSS-Projektet er bl.a. støttet af bevillinger fra Toyota-Fonden og Helsefonden samt Region Sjællands Forskningsfond og Næstved- Slagelse- Ringsted Sygehuses forskningsfond.

Projektet er forankret som en ph.d med Mads Emil Jacobsen, md, ph.d-studerende, i spidsen.

Kontakt

 

 

 

AI-baseret oplæring i diagnostik af modermærkekræft

Gennem træning ved hjælp af en mobilapplikation går projektet ud på at gøre det mere effektivt for læger at lære at diagnosticere hudkræft. Det vi også kalder “Intelligent” læring i mønstergenkendelse.
Det tager aktuelt mere end 6 år at blive dygtig til at se forskel på godartede og ondartede hudtumorer. Dette medfører forsinket diagnostik af hudkræft og store omkostninger for sundhedssektoren på grund af, at der på et unødvendigt grundlag bliver fjernet af godartede tumorer. Årsagen til den langsomme opkvalificering af læger er sandsynligvis, at det er svært for en ung læge at få visuel feedback på et stort antal hudtumorer af forskellige typer.

Dette arbejder vi på at forbedre ved at give læger og sygeplejersker adgang til træning i huddiagnostik via lærings-Appen – Dermloop Learn. (Se fotos fra app-store)

Appen eksponerer lægen for et kæmpe bibliotek (20.000+ cases) med billeder af tidligere hudtumor og tilhørende diagnose. Lægerne bliver guidet igennem et læringsforløb, der er optimeret af kunstig intelligens, som kontinuerligt måler lægens multi-dimensionelle kompetence og vælger det optimale læringsmateriale på denne baggrund.

Resultater og effekter:

Som en del af forskningsprojektet blev 76 medicinstuderende trænet uden tidligere erfaring i hudkræft-diagnostik i 8 dage. Og de nåede op på samme niveau som læger med 3-4 års erfaring. I kombination med en tele-dermatologisk tilbygning af systemet er der masser af potentiele – både når det gælder økonomi, kompetenceudvikling og patientsikkerhed. Eksempelvis har forskningsgruppen bag lavet et skøn, der viser, at man kan  spare sundhedsvæsenet op til 800 mio. DKK om året, hvis teknologien implementeres nationelt og blive brugt af samtlige almen praktiserende, hudlæger, plastikkirurger og patologer.

Kontakt

Niels Ternov, MD, Ph.d – Mail: niels.kvorning.ternov@regionh.dk. Læs bio
Martin Tolsgaard, Chef for CAMES AI – Mail: martintolsgaard@gmail.com
Teamtræning i robotkirurgi

Ph.d-projektet handler om at undersøge de ikke-tekniske færdigheder i det robotkirurgiske team.
Det robotkirurgiske team adskiller sig fra andre sundhedsprofessionelle teams ved at et af teammedlemmerne - kirurgen - er fysisk adskilt fra resten af teamet og patientlejet. Dette påvirker teamsamarbejdet, herunder koordinationen. Blandt andet fordi teamet ikke har øjenkontakt med kirurgen under operationen, som heller ikke kan se operationslejet, men kun videoskærmen med operationsfeltet.

Vi undersøger og sammenligner, hvordan henholdsvis det erfarne og uerfarne robotkirurgiske team koordinerer arbejdet med henblik på at optimere teamsamarbejdet og patientsikkerheden. Koordination i teamet har indflydelse på flowet i arbejdsgange og på risikoen for fejl under operationer. Træning af teamsamarbejdet kan nedsætte antallet af fejl og øge patientsikkerheden

Projektet bidrager til udviklingen af Region Hovedstadens robotkirurgiske uddannelse, hvor teamsamarbejdet trænes for at øge patientsikkerheden både i rutinearbejde og nødsituationer.

Ph.d.-studerende som udfører projektet er: Læge Jannie Lysgaard Poulsen, som er Ph.d.-studerende ved Københavns Universitet og ved Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation på Herlev Hospital.

Kontakt: 

Jannie Lysgaard Poulsen, ​Ph.d.-studerende og læge - Mail: jannie.lysgaard.poulsen@regionh.dk. Læs bio

cases

3D-print

Se udvalgte projekter – og opgaver løst.

3D-printede modeller til robotassisteret tyktarmskræft

Tyktarmskræft er en hyppigt forekommende sygdom, og i Danmark diagnosticeres ca. 3400 med kræft i tyktarmen om året. Kirurgisk fjernelse af kræften er én af hjørnestenene i behandlingen, og der ses en stigning i antal operationer udført robot-assisteret.

For at imødekomme et større uddannelsesbehov af kirurger samt udvikle træningsmulighederne har vi udviklet et 3D-printet fanto, baseret på patient-skanninger, hvor man kan træne robotkirurgisk fjernelse af højre del af tyktarmen.

Formål
I ph.d.-projektetet undersøges, om det er muligt at udføre pålidelige kompetencevurderinger af kirurger, når de udfører en avanceret robot-kirurgisk procedure for tyktarmskræft. Desuden undersøges, om den kompetencevurdering, der udføres i det simulerede miljø, stemmer overens med kirurgens præstation under rigtige operationer,

Forskerne bag projektet kigger også nærmere på følgende

  • Hvilke basale kirurgiske kompetencer en robotkirurg bør have
  • Hvilke vurderingsværktøjer der findes til at vurdere dette, om vurderingsværktøjerne er pålidelige
  • Om vurderingsværktøjerne kan bruges til at identificere et læringsbehov hos den enkelte kirurg

Ph.d-projektet udføres som et samarbejde mellem Kolding Sygehus i Region Syd og CAMES.
Ph.d.-studerende som udfører projektet er: Peter Hertz, læge.

Kontakt:

Peter Hertz, ​Ph.d-studerende – hertz.peter@gmail.com. Læs bio

Eksempel fra laboratoriet – setup til studie om tyktarmskræft

Øreclips til keloid-behandling

Patienter med keloider, arvæv, der vokser uhæmmet, bliver oftest behandlet med kirurgi eller steroidindsprøjtninger og tryk (nogle gange begge dele).  For sidstnævnte er et præcist tryk vigtigt, da for meget tryk vil provokere mere vækst, imens for lidt tryk vil give plads til fortsat vækst.

I projektet undersøger vi, hvorvidt disse clips kan produceres patientspecifikt ved hjælp af en 3D-scanning og CAD-software. Clipsene produceres på vores SLA-printer med biokompatibelt resin, der er ISO-godkendt til kontinuerlig hudkontakt. Disse clips falder i kategorien ’medicinsk udstyr efter mål’ i MDR (medical device regulations). Og CAMES står derfor for registrering hos Lægemiddelstyrelsen samt dertilhørende kvalitetssikring.

Projekt-teamet på CAMES: Magnus Obinah, Kiki Vestersøe

Kontakt: 

Kiki Vestersøe, medicoingeniør, MSc - Mail: kirstina.beatrice.persson.vestersoee@regionh.dk / Mobil: 35456498

Vaskepropper til flergangs-blodtryksmanchetter

Når blodtryksmanchetter skal vaskes, benyttes en prop for enden af trykkablet. Det gør man for at undgå vand i manchetten og senere i blodtryksapparaterne. Disse sælges ikke længere i stykvis fra leverandøren, men med en ny manchet.

Derfor har Børne- og Ungeklinikken på Rigshospitalet spurgt medicoteknisk afdeling (CIMT) og CAMES om denne opgave kunne løses internt. CAMES har produceret en måtte med 6x6 silikone propper, som snart kan bestilles via ’brik-systemet’ i hele regionen. I øjeblikket er de mulige at bestille gennem medicoteknisk afdeling og deres system ’Medusa’.

Projektet har budt på en test og validering af proppernes egenskaber, i samarbejde med Børne- og Ungeklinikken. Det har ledt ud i nye retningslinjer for vask af manchetter samt tørretider.

Projekt-teamet fra CAMES: Kiki Vestersøe, Morten Bo Søndergaard Svendsen, Sanne Kristensen

Kontakt: 

Kiki Vestersøe, medicoingeniør, MSc - Mail: kirstina.beatrice.persson.vestersoee@regionh.dk / Mobil: 35456498

Cases

Fantomer

Se udvalgte projekter – og opgaver løst.

Robot-assisteret Pyeloplastik model

CAMES Engineering samarbejder ofte med studerende i fremstillingen af produkter til bachelor-projekter og specialer. Denne model blev fremstillet sammen med Magnus Meyer Møller fra DTU Sundhedsteknologi, hvor der blev fremstillet en model til proceduren Robot-assisterede pyeloplastik. Der blev fremstillet to modeller. Første model var en intern stenose, hvor der er en forsnævring på urinlederen, mens den anden model bestod af en ekstern kompression, hvor blodkar vanskeliggøre nedløb af urin, hvilket forsager ophobninger af urin i nyrebækkenet.

Forløbet bestod i at fremstille en anatomisk korrekt model og teste om modellen var fyldestgørende i forhold til proceduren. Se med her.

 

 

Kontakt:

Magnus Meyer Møller, ingeniør - mail: magnus.meyer.moeller@regionh.dk. Læs bio/author_info]

Robot-assisterede fantomer: Fuldt sæt abdomens organer

Phantom Design Lab og CAMES Engineering har stort fokus på udviklingen af robot-assisterede fantomer. De er både komplekse, men også simple i deres design. Der er i udviklingsprocessen stort fokus på samarbejdet mellem læger og ingeniører for at sikre det mest realistiske, anatomisk korrekte og bedst praktiske design for modellen. Vi søger at skabe et højt realistisk miljø med klare indikationer på, hvilken procedure der trænes - og hvor den enkelte læge kan perfektionere sit håndværk.

Vi stræber samtidig efter at forme et alsidigt og fuldendt sæt af abdomens organer, så den enkelte læge kan skræddersy en procedure efter eget behov. For at imødekomme disse behov benytter CAMES Phantom Lab sammen med CAMES Engineering sig af en bred vifte af værktøjer. Netop for at kunne overkomme enhver opgave. Dette indebærer segmentering af CT-skanninger for høj præcision og realisme, 3D CAD-programmer til at modellere i 3D og konstruere støbeforme samt 3D-printere til at fremstille produkterne.


Kontakt:

Magnus Meyer Møller, ingeniør - mail: magnus.meyer.moeller@regionh.dk. Læs bio/author_info]

Udvikling af simulations-fantomer til gastroskopi

I samarbejde med Rigshospitalet arrangerede CAMES et skræddersyet simulationstrænings-forløb i øvre gastrointestinal endoskopi. CAMES Engineering assisterede kurset ved at producere fantomer, der tilføjede silikoneplader med ulcus til endo-clip-påføring og silikoneplader med polypper til koldsnare-endoskopisk resektion. Til sidst blev en esophagus (øsofagusforsnævring) fremstillet for at træne ballonassisteret enteroskopi. I denne procedure indsættes en ballon i spiserøret og pustes op for at strække det indsnævrede område ud.

Baggrund:

Symptomer og tegn, der opstår fra den øvre del af fordøjelseskanalen, er ofte svage og upræcise. Derfor kan det være nødvendigt for lægen at foretage en gastroskopi. En diagnostisk test, der gør det muligt for lægen at se ind i patientens mave. Instrumentet, der bruges til at udføre dette, er et fleksibelt teleskop, som man også kalder et gastroskop. Der er sket en rivende udvikling i de gastroskopiske muligheder. I dag kan man foretage forskellige indgreb gennem gastroskopet, såsom fjernelse af neoplastiske polypper og standsning af blødning fra et sår.

(Fotos fra kurset)

Kontakt

Hiv Fat i Morten Bo Søndergaard Svendsen, ansvarlig for CAMES Engineering, hvis du vil vide mere.

Morten Bo Svendsen Mobil:2323 5265 Mail:morten.bo.soendergaard.svendsen@regionh.dk

 

Find vej

Virtuel rundtur: Tjek vores faciliteter til tekniske kurser

CAMES Rigshospitalet er spækket med state-of-the-art træningsudstyr, som bliver brugt til vores tekniske simulationskurser- og uddannelser. Tjek det selv med en tur rundt virtuelt i vores lokaler. Når du kommer rundt til de forskellige faciliteter, kan du læse mere om udstyr, formål - og kursusaktiviteter tilknyttet hertil.

Du kan bruge slideren med pilene til at komme rundt til de forskellige lokaler på 4.sal samt CAMES Robotics i stueetagen.