Vi hjælper med at realisere jeres projekt

Konsulentydelser

Har du selv et produkt, en praksis eller teknologi, som du gerne vil have udviklet eller testet? Her på siden kan du blive klogere på, hvilke konsulentydelser vi tilbyder.

Det vi tilbyder

Vi hjælper med en løsning – uanset hvor på produktrejsen I befinder jer lige nu.

Innovation & idé

Har du en idé til et produkt eller en løsning, som du gerne vil have ført ud i livet?
Læs mere

~

Sikkerhed & CE-mærkning

Står i overfor registrering af jeres nye medicinske udstyr?
Læs mere

Produktspecifik Uddannelse

Skal vi stå for jeres uddannelses- eller træningsaktiviteter?
Læs mere

Eftermarkedsstudier

Vil I gerne undersøge, hvordan jeres produkt bliver anvendt ude i praksis?
Læs mere

Konsulentydelse

Innovation & idé

Hos CAMES kan I trække på erfarne ingeniører, klinikere og forskere – med adgang til avancerede udviklingsmetoder – som kan hjælpe jer med at udvikle og afprøve og validere jeres produkt.

Vi kan hjælpe jer med alle trin i processen, fra prototype til færdigt produkt. Vi hjælper med at afklare, udvikle og kvalificere en løsning, så den kan bruges i det kliniske miljø. Sammen med vores partnere arbejder vi med en evidensbaseret tilgang, som gør det nemt også at indsamle og analysere data i klinikken. Her kan du se, hvordan vi kan hjælpe i de forskellige faser i innovationsprocessen.

Prototype

CAMES tilbyder en komplet pakke bestående af ingeniørbistand og produktionsmetoder – for at færdiggøre en prototype af din idé.

Denne proces kan inkludere CAD-design, programmering, hardwareudvikling, formstøbning og 3D-print. CAMES samarbejder blandt andre med Rigshospitalets Innovationsenhed, der tilbyder adgang til en række af vores ydelser.

Kontakt:

Morten Bo Svendsen, ingeniør, ph.d. – 21377522 /morten.bo.soendergaard.svendsen@regionh.dk. Læs bio.

Du kan også læse mere – og kontakte følgende enheder i CAMES:

Engineering
3D print

 

Usability

Ønsker du feedback på brugbarheden af dit produkt?

CAMES kan opsætte afprøvningssessioner med relevante klinikere / målgrupper, der afprøver dit produkt i praksis – og som afsluttes med mundtlig og skriftlig struktureret feedback samt fedtback på design og anvendelsen af dit produkt.

Kontakt:

Magnús Pétur Brarnason Obinah, teknologi- og udviklingschef: 23615379  / magnus.petur.bjarnason.obinah.02@regionh.dk. Læs bio.

Du kan også læse mere under følgende enheder i CAMES:

Engineering
Forskning

 

Test

Står du med en færdigudviklet prototype, som du ønsker at afprøve i en praktisk kontekst?

CAMES kan tilbyde opsætning af strukturerede tests – enten på eksisterende eller nyudviklede fantomer – hvor både de særlige og generelle features ved dit produkt kan afprøves og evt. kan sammenholdes med eksisterende produkter og metoder.

Kontakt:

Magnús Pétur Brarnason Obinah, teknologi- og udviklingschef: 23615379  / magnus.petur.bjarnason.obinah.02@regionh.dk. Læs bio.

Du kan også læse mere under følgende enheder i CAMES:

Engineering
Forskning

Validering

CAMES tilbyder som en Contract Research Organization (CRO) en udvidet ydelse i opsætning af forskningsmæssige studier, hvor dit produkt sammenholdes med eksisterende produkter på markedet. Enten simulationsbaseret eller i klinikken.

Såfremt der findes evidens for forbedret ydelse vha. dit produkt, kan resultaterne hjælpe dig med at føre produktet videre til produktion eller anden samarbejdspartner.

Kontakt: 

Magnús Pétur Brarnason Obinah, teknologi- og udviklingschef: 23615379  / magnus.petur.bjarnason.obinah.02@regionh.dk. Læs bio.

Du kan læse mere – og kontakte følgende enheder i CAMES:

Engineering
Forskning

 

Konsulentydelse

Eftermarkeds-studier

Vil I gerne undersøge brugen af jeres produkt?

Sam Kondo Steffensen, sektionschef, CAMES Rigshospitalet – Telefon: ​31197300 / E-mail: sam.kondo.steffensen@regionh.dk. Læs bio

Kliniske studier

Søger du en forsknings-partner? CAMES har som Contract Research Organization (CRO) mange års erfaring med opsætning af kliniske studier i samarbejde mellem virksomheder, klinikere og hospitaler.  Særligt når det gælder vurdering af effekten af uddannelse, træning og brugen af medicinsk udstyr.

Vores forskningsgruppe – som består af 2 professorer, 7 PostDocs og over 30 PhD studerende – kan både tilbyde individuel rådgivning samt uafhængig udførsel af jeres studier.

Vi er specialister i indsamling og analyse af kliniske data og kan som en del af Rigshospitalet og Region Hovedstaden også opsætte metoder til automatisk indsamling og annotering af data med information om både procedurer og performance. Vi tilbyder også anonymisering af data mhp. videregivelse til andre formål – som eksempelvis AI-baserede projekter.

Kunstig intelligens

Egner jeres sig produkt og data sig til formålet, tilbyder CAMES at opsætte og validere parametre til vurdering af kvaliteten, når det kommer til brug af jeres produkt.

Disse parametre kan både bruges til at vurdere effekten af undervisning i form af produktspecifik uddannelse – samt kvaliteten af det udførte arbejde i klinikken.

Hvis de pågældene parametre på fremadrettede data også viser sig at være associeret med høj kvalitet, kan de anvendes til opbygning af dynamiske modeller til real-time analyse af indsamlet data. Her ser man på kvaliteten af kliniske procedurer, mens de bliver udført – og real time kan oplyse operatøren om kvaliteten af det udførte arbejde.

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med kunstig intelligens under CAMES AI.

Konsulentydelse

Sikkerhed & CE-mærkning

Står I overfor registrering af jeres nye medicinske udstyr?

CAMES tilbyder en lang række ydelser til virksomheder, som står overfor CE-mærkning af deres medicinsk udstyr, særligt under den europæiske MDR-forordning. Vi bidrager eksempelvis med rådgivning, afprøvning og opsætning af et validerede uddannelsesforløb for fremtidige brugere af jeres medicinske udstyr.

Kontakt os med henblik på individuel rådgivning:

Sam Kondo Steffensen, sektionschef, CAMES Rigshospitalet
Telefon: ​31197300 / E-mail: sam.kondo.steffensen@regionh.dk.

Konsulentydelse

Produktspecifik uddannelse

 

Opbygning af jeres uddannelse

CAMES tilbyder virksomheder opbygning af produktspecifik træning på videnskabelig basis – herunder identifikation af kritiske faser i forbindelse med brug af jeres produkt.

Det gælder også opbygning af pensum og placering af jeres uddannelsesmæssige indhold i en klinisk kontekst.

Står vi for afholdelse af jeres undervisning, tilbyder vi jer fuld kontrol over indholdet af jeres forløb i vores trænings platform, hvor I kan stå for opstilling af jeres kursusmateriale og træningssessioner i et veludviklet design og læringsmiljø (LMS).

Her har I også mulighed for at tage imod tilmeldinger samt kommunikere direkte med jeres kursister, før-, under og efter deres træning.

CAMES kan også stå for alt det administrative efter behov. Det kan eksempelvis være al håndtering af bookinger, deltager-kommunikation, lokaler, forplejning og hjælp med alt fra transport med fly og tog – til booking af hoteller i lokalområdet.

Udvikling af undervisnings-modaliteter

Det kræver særlige modeller, når man gerne vil afprøve og undervise i brugen medicinsk udstyr.

CAMES samarbejder med en række faciliteter, der tilbyder adgang til levende dyremodeller. Men da vores hjerte banker for 3R-initiativet, der handler om at nedbringe og effektivisere brugen af levende dyr, ønsker vi hellere sammen med jer at identificere eller udvikle alternative modeller til jeres træning.

Hos CAMES har vi stor erfaring med produktion af modeller til netop medicinsk uddannelse. Det gør, at vi hurtigt kan identificere de vigtigste parametre for anvendelsen af jeres produkt – som vi herefter kan samle i en fremskaffet eller særligt produceret fantom.

Vi anvender i dag en række forskellige modeller. Eksempelvis kunstige materialer som silikone og ballistisk-gel til ultralyds fantomer samt biologiske materialer – herunder særligt rensede og præparerede organblokke fra dyr, der allerede er afskaffet af andre årsager.

Validering af undervisning

Et valideret træningsprogram kræver, at indholdet passer med de krav, som der stilles til brugerne i klinikken. Samtidig kræver det, at der findes et værktøj som eksempelvis en test, der med sikkerhed kan vise, om brugerne er i stand til sikkert at anvende jeres produkt – både på modeller og på rigtige patienter.

Hos CAMES har vi stor erfaring med at arbejde med validering i en videnskabelig kontekst. Derfor er vi i stand til at tilbyde vores effektive og evidensbaserede metode som en ydelse til vores kunder.

Vi arbejder med flere værktøjer til afdækning af klinikeres behov – herunder Delphi-undersøgelser blandt faglige og uddannelsesmæssige eksperter for at etablere ønsker til indhold.

Vi er også i stand til at stå for opbygning og validering af selve vurderings-værktøjerne på baggrund af ønskede kvalitetsparametre, der herefter kan afprøves ved at sammenligne mellem nybegyndere og eksperter.

Skal vi bygge uddannelse sammen?

Vi matcher jeres ønsker, når det kommer til at producere simulationsbaseret uddannelse, træning eller kurser, som har jeres produkt som omdrejningspunkt.

Tag endelig fat i os, hvis du har spørgsmål – eller vil vide mere.

Magnús Pétur Brarnason Obinah, teknologi- og udviklingschef: 23615379  / magnus.petur.bjarnason.obinah.02@regionh.dk. Læs bio.