Service

Engineering

Hos CAMES engineering laver vi medicinske fantomer, virtual reality-simulatorer og systemer til automatisk vurdering af kvalitet af diverse procedurer. Læs mere her.

Sådan kan vi hjælpe

3D Print Lab

Vores 3D-Lab er udstyret til hurtig prototyping, 3D-print, scanning og modellering.
Læs mere

Produktion af medicinske fantomer

CAMES Phantom Design Lab hjælper jer med produktion af fysiske medicinske fantomer.
Læs mere

Dataanalyse og programmering

Vi har et helt team, der arbejder med højtspecialiseret dataanalyse og programmering inden for simulation.
Læs mere

Udviklings-samarbejde

Vi kan hjælpe med at udvikle medico-tekniske løsninger på tværs af teknologier.
Læs mere

Skal vi finde en løsning sammen?

CAMES Engineering har dedikerede medarbejdere, der i en større garage / et maker space miljø udvikler både produkter, prototyper, software og nye teknologier i samspil med virksomheder, klinikere og hospitaler. Vi har faciliteter, hvor vi tester og udvikler medico-tekniske produkter, software- og hardware. Det kan være 3D modeller af udstyr eller anatomi. Desuden er CAMES Engineering specialiseret i at opsamle og bearbejde data.

Nysgerrig efter at vide mere – eller starte et samarbejde? Her kan du finde kontaktoplysninger.

Morten Bo Søndergaard Svendsen er ansvarlig for CAMES Engineering.

Morten Bo Svendsen, ingeniør, ph.d. – 21377522 /morten.bo.soendergaard.svendsen@regionh.dk. Læs bio.

CAMES 3D print styres til dagligt af medicoingeniørne Kiki (Kirstina) Vestersøe samt Morten Bo Søndergaard Svendsen. Det gør de sammen med dygtige og engagerede studentermedhjælpere, der primært er ingeniørstuderende.

Kiki Vestersøe, Mail: kirstina.beatrice.persson.vestersoee@regionh.dk – Mobil: 35456498
Morten Bo Svendsen, ingeniør, ph.d. – 21377522 /morten.bo.soendergaard.svendsen@regionh.dk. Læs bio.

Skal du have hjælpe til at udvikle fantomer, så hiv fat i vores ingeniør-team med Sanne Spangenberg Kristensen i spidsen.

Sanne Spangenberg Kristensen, medicoingeniør – mail: sanne.spangenberg.kristensen@regionh.dk. Se bio.

Engineering-teamet hører til i “garagen” hos CAMES Rigshospitalet. Spørg evt. i receptionen. 

Dataanalyse og programmering

Vi hjælper med specialiserede løsninger

Systemer til automatisk vurdering af procedurekvalitet anvendes til automatisk at vurdere kvaliteten af ​​procedurer. Disse systemer bruges til at forbedre effektiviteten og nøjagtigheden af ​​kvalitetsvurderingsprocesser. De kan også bruges til at vurdere færdigheder hos klinisk personale, hvilket gør dem til et nyttigt værktøj til medicinsk uddannelse.

Er I på udkig efter skræddersyede løsninger, når det gælder dataopsamling  og programmering? Uanset om I kommer fra et andet simulationscenter eller klinikken, har vi stor erfaring med  at implementere forskellige algoritmer og webapps, der løser jeres behov.

Det er tit kombinationen mellem dataopsamling og software, der giver unikke muligheder, når det eksempelvis kommer til point-of-care annotering af data, sikker datahåndtering, automatisering af arbejdsprocesser og lignende.

Vi assisterer med dataopsamling fra simulerede miljøer, dyrestalde, samt kliniske miljøer – blandt andet ved automatisering og synkronisering af annotationer og data i optageøjeblikket. Dette har mere og mere relevans for data science, klinisk forskning, og clinical trials. Vi har desuden erfaring i programmering og implementering af forskellige værktøjer og algoritmer i web-apps, desktop apps og cloud.

Medicotekniske løsninger til simulationstræning

– det vores ingeniørteam arbejder med i “garagen”

Phantom Design Lab:
Vi producerer medicinske fantomer, som er en fysisk model af den menneskelige krop, der bruges til medicinske formål. Vores fantomer kan blandt andet bruges til uddannelse af nye medicinske fagfolk, test af nyt medicinsk udstyr og udførelse af forskning baseret på udvikling til uddannelse på specifikke læringsmål. Vi har udviklet fantomer på alle niveauer af realisme. Tidligere udviklingsprojekter baserer sig på kortlægning af bioefterlignende materialer, hovedsageligt til avanceret brug som fx træning i Robot Assisteret Kirurgi. Enklere fantomer er udviklet – og kan udvikles eller modificeres efter aftale. Læs mere

VR:
Virtual reality-teknologi bliver stadig mere populær i en række forskellige brancher, og det medicinske område er ingen undtagelse. Medicinske virtual reality-simulatorer bruges til at træne fremtidige kirurger og andre medicinske fagfolk i et sikkert og realistisk miljø. Disse simulatorer kan bruges til at genskabe en række forskellige medicinske scenarier, hvilket giver praktikerne mulighed for at få en fornemmelse af, hvad de skal beskæftige sig med i den virkelige verden. Denne form for træning er uvurderlig til at forberede fremtidige læger på de udfordringer, de vil møde i praksis.

Ultralyd Lab
Et område i garagen hvor alt centrerer sig omkring ultralyd. Test af materialer til fantomer, test af AI algoritmer, udvikling af feedback systemer, introduktion til ultralyd, etc. Det fungerer som en kerneydelse til især AI-projekter hos CAMES og til samarbejdspartnere.

DATAANALYSE OG PROGRAMMERING:
Vi assisterer med dataopsamling fra simulerede miljøer, dyrestalde samt kliniske miljøer – blandt andet ved automatisering og synkronisering af annotationer og data i optageøjeblikket.  Vi har desuden stort erfaring i programmering og implementering af forskellige værktøjer og algoritmer i web-apps, desktop apps, og cloud. Læs mere

Innovation sammen med CAMES

CAMES har dedikerede folk, der udvikler både produkter, praksisser og nye teknologier i samspil med virksomheder og hospitaler. Hvis du mangler noget, som ville kunne styrke kompetenceudviklingen på et felt, er du altid velkommen til at komme til CAMES. Måske vi kan udvikle det sammen?

AKTUELLE PROJEKTER

Cases

Udvikling af simulations-fantomer til gastroskopi

I samarbejde med Rigshospitalet arrangerede CAMES et skræddersyet simulationstrænings-forløb i øvre gastrointestinal endoskopi. CAMES Engineering assisterede kurset ved at producere fantomer, der tilføjede silikoneplader med ulcus til endo-clip-påføring og silikoneplader med polypper til koldsnare-endoskopisk resektion. Til sidst blev en esophagus (øsofagusforsnævring) fremstillet for at træne ballonassisteret enteroskopi. I denne procedure indsættes en ballon i spiserøret og pustes op for at strække det indsnævrede område ud.

Baggrund:

Symptomer og tegn, der opstår fra den øvre del af fordøjelseskanalen, er ofte svage og upræcise. Derfor kan det være nødvendigt for lægen at foretage en gastroskopi. En diagnostisk test, der gør det muligt for lægen at se ind i patientens mave. Instrumentet, der bruges til at udføre dette, er et fleksibelt teleskop, som man også kalder et gastroskop. Der er sket en rivende udvikling i de gastroskopiske muligheder. I dag kan man foretage forskellige indgreb gennem gastroskopet, såsom fjernelse af neoplastiske polypper og standsning af blødning fra et sår.

(Fotos fra kurset)

Kontakt:

Hiv Fat i Morten Bo Søndergaard Svendsen, ansvarlig for CAMES Engineering, hvis du vil vide mere.

Morten Bo Svendsen Mobil:2323 5265 Mail:morten.bo.soendergaard.svendsen@regionh.dk

Robot-assisterede fantomer: Fuldt sæt abdomens organer

Phantom Design Lab og CAMES Engineering har stort fokus på udviklingen af robot-assisterede fantomer. De er både komplekse, men også simple i deres design. Der er i udviklingsprocessen stort fokus på samarbejdet mellem læger og ingeniører for at sikre det mest realistiske, anatomisk korrekte og bedst praktiske design for modellen. Vi søger at skabe et højt realistisk miljø med klare indikationer på, hvilken procedure der trænes – og hvor den enkelte læge kan perfektionere sit håndværk.

Vi stræber samtidig efter at forme et alsidigt og fuldendt sæt af abdomens organer, så den enkelte læge kan skræddersy en procedure efter eget behov. For at imødekomme disse behov benytter CAMES Phantom Lab sammen med CAMES Engineering sig af en bred vifte af værktøjer. Netop for at kunne overkomme enhver opgave. Dette indebærer segmentering af CT-skanninger for høj præcision og realisme, 3D CAD-programmer til at modellere i 3D og konstruere støbeforme samt 3D-printere til at fremstille produkterne.

 


Kontakt:

Magnus Meyer Møller – mail: magnus.meyer.moeller@regionh.dk/ Telefon: 38686732 /
Robot-assisteret Pyeloplastik model

CAMES Engineering samarbejder ofte med studerende i fremstillingen af produkter til bachelor-projekter og specialer. Denne model blev fremstillet sammen med Magnus Meyer Møller fra DTU Sundhedsteknologi, hvor der blev fremstillet en model til proceduren Robot-assisterede pyeloplastik. Der blev fremstillet to modeller. Første model var en intern stenose, hvor der er en forsnævring på urinlederen, mens den anden model bestod af en ekstern kompression, hvor blodkar vanskeliggøre nedløb af urin, hvilket forsager ophobninger af urin i nyrebækkenet.

Forløbet bestod i at fremstille en anatomisk korrekt model og teste om modellen var fyldestgørende i forhold til proceduren. Se med her.

 


Kontakt:

Magnus Meyer Møller – mail: magnus.meyer.moeller@regionh.dk/ Telefon: 38686732 /
3D-printede træningshjerter til kardiologien

Projektet blev sat igang efter ønske fra Afdelingen for Hjertesygdomme på Gentofte Hospital. Dette med henblik på at visualisere patientspecifikke cases - med diverse uregelmæssigheder - før patienten skulle på operationsbordet. I samarbejde med medicoteknisk afdeling på Rigshospitalet (CIMT), blev der segmenteret et hjerte fra en CT-scanning - og et hjerte blev printet. Da det blot var for visualisering, blev det printet i PLA-plast.

Patienten får ofte taget CT-scanningen et til to døgn,  før han/hun ligger på bordet. Derfor er tid en vigtig faktor. Printet af det fulde hjerte tog over 20 timer. Derfor blev der i stedet arbejdet for at segmentere de dele af hjertet, der er interessant for lægen.

Der undersøges også pt. muligheden for virtual reality, da tidsperspektivet her, er kortere.

Projektteamet fra CAMES Kiki Vestersøe og Magnus Obinah.

Kontakt:

Kiki Vestersøe, medicoingeniør, MSc - Mail: kirstina.beatrice.persson.vestersoee@regionh.dk / Mobil: 35456498

Bolus-produktion til svære anatomier ved strålebehandling

Ved stråleterapi-behandling af hudcancer benyttes en silikone-lignede måtte, kaldet en bolus, til at sprede strålingen og undgå skade på den omkringliggende hud. Til store og regulære anatomier kan man købe en generisk måtte til formålet. Men ved besværlige anatomier, såsom næser og ører, kan patientspecifikke løsninger være bedre.

CAMES har i dette projekt et stærkt samarbejde med medicoteknisk afdeling (CIMT) på Rigshospitalet samt Stråleterapien på Rigshospitalet, hvor vi ud fra scanninger producerer patientspecifikke bolusmåtter.

I projektet har vi undersøgt de bedste 3D-scannere for at undgå at lægge patienterne i en CT-scanner. Og vi har udviklet en optimeret kode til vores CAD-program, der sørger for, at vi leverer et præcist, men hurtigt produceret produkt.
Bolus går ind under kategorien ’medicinsk udstyr efter mål’ i MDR (medical device regulations). Vi sørger derfor også for registrering ved Lægemiddelstyrelsen og den dertilhørende kvalitetssikring.

Projekt-teamet fra CAMES: Kiki Vestersøe, Sanne Kristensen, Morten Bo Søndergaard Svendsen

Kontakt: 

Kiki Vestersøe, medicoingeniør, MSc - Mail: kirstina.beatrice.persson.vestersoee@regionh.dk / Mobil: 35456498

Vaskepropper til flergangs-blodtryksmanchetter

Når blodtryksmanchetter skal vaskes, benyttes en prop for enden af trykkablet. Det gør man for at undgå vand i manchetten og senere i blodtryksapparaterne. Disse sælges ikke længere i stykvis fra leverandøren, men med en ny manchet.

Derfor har Børne- og Ungeklinikken på Rigshospitalet spurgt medicoteknisk afdeling (CIMT) og CAMES om denne opgave kunne løses internt. CAMES har produceret en måtte med 6x6 silikone propper, som snart kan bestilles via ’brik-systemet’ i hele regionen. I øjeblikket er de mulige at bestille gennem medicoteknisk afdeling og deres system ’Medusa’.

Projektet har budt på en test og validering af proppernes egenskaber, i samarbejde med Børne- og Ungeklinikken. Det har ledt ud i nye retningslinjer for vask af manchetter samt tørretider.

Projekt-teamet fra CAMES: Kiki Vestersøe, Morten Bo Søndergaard Svendsen, Sanne Kristensen

Kontakt: 

Kiki Vestersøe, medicoingeniør, MSc - Mail: kirstina.beatrice.persson.vestersoee@regionh.dk / Mobil: 35456498

Øreclips til keloid-behandling

Patienter med keloider, arvæv, der vokser uhæmmet, bliver oftest behandlet med kirurgi eller steroidindsprøjtninger og tryk (nogle gange begge dele).  For sidstnævnte er et præcist tryk vigtigt, da for meget tryk vil provokere mere vækst, imens for lidt tryk vil give plads til fortsat vækst.

I projektet undersøger vi, hvorvidt disse clips kan produceres patientspecifikt ved hjælp af en 3D-scanning og CAD-software. Clipsene produceres på vores SLA-printer med biokompatibelt resin, der er ISO-godkendt til kontinuerlig hudkontakt. Disse clips falder i kategorien ’medicinsk udstyr efter mål’ i MDR (medical device regulations). Og CAMES står derfor for registrering hos Lægemiddelstyrelsen samt dertilhørende kvalitetssikring.

Projekt-teamet på CAMES: Magnus Obinah, Kiki Vestersøe

Kontakt: 

Kiki Vestersøe, medicoingeniør, MSc - Mail: kirstina.beatrice.persson.vestersoee@regionh.dk / Mobil: 35456498

Er i på udkig efter det helt rigtige træningsfantom, som matcher jeres behov?