Service

Region Hovedstadens 3D-printcenter

Med vores printerfarm på 11 printer kan vi hjælpe jer med at printe diverse emner. Læs her, hvordan vi kan hjælpe jer.

Sådan kan vi hjælpe

Bestil nye 3D-objekter

Kontakt os, hvis I har en ide, som I skal have hjælp til at producere. Vores dedikerede team af eksperter står til rådighed for at hjælpe jer med at finde den helt rigtige løsning.
Læs mere

Genbestilling af 3D Print-objekter

Skriv til os, hvis I gerne vil genbestille et konkret objekt, der skal 3D-printes. Vi har studentermedhjælpere som hurtigt og nemt kan printe, pakke og sende til jeres adresse.
Læs mere

Rådgivning på tværs

Vi kan også vejlede dig i at gå supplerende – eller andre retninger. Hvis der eksempelvis er bedre løsninger via VR, støbte fantomer eller andet. Vi validerer og tester også gerne.
Læs mere

Aktuelle projeker

Bliv inspireret af opgaver, vi har løst for kunder i hospitalssektoren. Eksempelvis 3D-printede træningshjerter til kardiologien eller øreclips til keloid-behandling.
Læs mere

Rådgivning

Skal vi finde en løsning sammen?

CAMES 3D Lab yder 3D-print til klinikkerne tilknyttet RegionH. Centret består af en printerfarm på 10 printere, der dækker de klassiske FDM-printere samt en enkelt SLA-printer, som giver mulighed for at printe forskellige materialer. Vi printer primært på FDM-printerne og benytter PLA (PolyLaticAcid, en plasttype). Materialevalget afhænger dog af det ønskede objekts specifikationer.

3D-print giver klinikken mulighed for at printe patientspecifikke cases på baggrund af CT-skanninger. Det kan eksempelvis bruges til undervisning, orientering af patienten, behandling eller operationsplanlægning. Det giver et håndgribeligt 3D-element, der afspejler fuldstændig casen, man står med. 3D-print kan ligeledes bruges uspecifikt til at øve sjældne cases, som klinikerne ellers kun ser få gange om året. 3D print kan også bruges til at producere såkaldte ’dimser’, man mangler på afdelingen.

Kontakt os endeligt, hvis I har brug for assistance eller rådgivning.

3D print centeret styres af medicoingeniør Kiki (Kirstina) Vestersøe (MSc) og medicoingeniør Morten Bo Søndergaard Svendsen (MSc, PhD). Men drives herudover dagligt af dygtige og engagerede studentermedhjælpere, der primært er ingeniørstuderende.

Kiki Vestersøe, medicoingeniør, MSc – Mail: kirstina.beatrice.persson.vestersoee@regionh.dk / Mobil: 35456498

3D-printcentret er en del af CAMES Engineering, som har dedikerede folk, der i et større garage / maker space-miljø udvikler både produkter, prototyper, software og nye teknologier i samspil med virksomheder, klinikere og hospitaler.
Hiv Fat i Morten Bo Søndergaard Svendsen, ansvarlig for CAMES Engineering.

Morten Bo Svendsen, ingeniør, ph.d. – 21377522 /morten.bo.soendergaard.svendsen@regionh.dk. Læs bio.

CAMES 3D Print Center er placeret i Garagen, sammen med resten af CAMES Engineering. Ryesgade 53, B (Indgang gennem gården, spør evt. i receptionen)

cases

Aktuelle projekter og opgaveløsninger

 

Bolus-produktion til svære anatomier ved strålebehandling

Ved stråleterapi-behandling af hudcancer benyttes en silikone-lignede måtte, kaldet en bolus, til at sprede strålingen og undgå skade på den omkringliggende hud. Til store og regulære anatomier kan man købe en generisk måtte til formålet. Men ved besværlige anatomier, såsom næser og ører, kan patientspecifikke løsninger være bedre.

CAMES har i dette projekt et stærkt samarbejde med medicoteknisk afdeling (CIMT) på Rigshospitalet samt Stråleterapien på Rigshospitalet, hvor vi ud fra scanninger producerer patientspecifikke bolusmåtter.

I projektet har vi undersøgt de bedste 3D-scannere for at undgå at lægge patienterne i en CT-scanner. Og vi har udviklet en optimeret kode til vores CAD-program, der sørger for, at vi leverer et præcist, men hurtigt produceret produkt.
Bolus går ind under kategorien ’medicinsk udstyr efter mål’ i MDR (medical device regulations). Vi sørger derfor også for registrering ved Lægemiddelstyrelsen og den dertilhørende kvalitetssikring.

Projekt-teamet fra CAMES: Kiki Vestersøe, Sanne Kristensen, Morten Bo Søndergaard Svendsen

Kontakt: 

Kiki Vestersøe, medicoingeniør, MSc - Mail: kirstina.beatrice.persson.vestersoee@regionh.dk / Mobil: 35456498

3D-printede træningshjerter til kardiologien

Projektet blev sat igang efter ønske fra Afdelingen for Hjertesygdomme på Gentofte Hospital. Dette med henblik på at visualisere patientspecifikke cases - med diverse uregelmæssigheder - før patienten skulle på operationsbordet. I samarbejde med medicoteknisk afdeling på Rigshospitalet (CIMT), blev der segmenteret et hjerte fra en CT-scanning - og et hjerte blev printet. Da det blot var for visualisering, blev det printet i PLA-plast.

Patienten får ofte taget CT-scanningen et til to døgn,  før han/hun ligger på bordet. Derfor er tid en vigtig faktor. Printet af det fulde hjerte tog over 20 timer. Derfor blev der i stedet arbejdet for at segmentere de dele af hjertet, der er interessant for lægen.

Der undersøges også pt. muligheden for virtual reality, da tidsperspektivet her, er kortere.

Projektteamet fra CAMES Kiki Vestersøe og Magnus Obinah.

Kontakt:

Kiki Vestersøe, medicoingeniør, MSc - Mail: kirstina.beatrice.persson.vestersoee@regionh.dk / Mobil: 35456498

Vaskepropper til flergangs-blodtryksmanchetter

Når blodtryksmanchetter skal vaskes, benyttes en prop for enden af trykkablet. Det gør man for at undgå vand i manchetten og senere i blodtryksapparaterne. Disse sælges ikke længere i stykvis fra leverandøren, men med en ny manchet.

Derfor har Børne- og Ungeklinikken på Rigshospitalet spurgt medicoteknisk afdeling (CIMT) og CAMES om denne opgave kunne løses internt. CAMES har produceret en måtte med 6x6 silikone propper, som snart kan bestilles via ’brik-systemet’ i hele regionen. I øjeblikket er de mulige at bestille gennem medicoteknisk afdeling og deres system ’Medusa’.

Projektet har budt på en test og validering af proppernes egenskaber, i samarbejde med Børne- og Ungeklinikken. Det har ledt ud i nye retningslinjer for vask af manchetter samt tørretider.

Projekt-teamet fra CAMES: Kiki Vestersøe, Morten Bo Søndergaard Svendsen, Sanne Kristensen

Kontakt: 

Kiki Vestersøe, medicoingeniør, MSc - Mail: kirstina.beatrice.persson.vestersoee@regionh.dk / Mobil: 35456498

Øreclips til keloid-behandling

Patienter med keloider, arvæv, der vokser uhæmmet, bliver oftest behandlet med kirurgi eller steroidindsprøjtninger og tryk (nogle gange begge dele).  For sidstnævnte er et præcist tryk vigtigt, da for meget tryk vil provokere mere vækst, imens for lidt tryk vil give plads til fortsat vækst.

I projektet undersøger vi, hvorvidt disse clips kan produceres patientspecifikt ved hjælp af en 3D-scanning og CAD-software. Clipsene produceres på vores SLA-printer med biokompatibelt resin, der er ISO-godkendt til kontinuerlig hudkontakt. Disse clips falder i kategorien ’medicinsk udstyr efter mål’ i MDR (medical device regulations). Og CAMES står derfor for registrering hos Lægemiddelstyrelsen samt dertilhørende kvalitetssikring.

Projekt-teamet på CAMES: Magnus Obinah, Kiki Vestersøe

Kontakt: 

Kiki Vestersøe, medicoingeniør, MSc - Mail: kirstina.beatrice.persson.vestersoee@regionh.dk / Mobil: 35456498

Rådgivning på tværs

Vi har ekspertisen, når det gælder viden og overblik, som kan imødekomme jeres behov. Kom med jeres idé, så guider vi jer. Uanset om behovet er 3D print, VR, silikone-støbning eller noget helt fjerde.

Vi kan hjælpe idéen videre til et produkt og yde assistance ift. MDR, hvis I har behov for det. Hiv fat i os – og I er altid velkomne til at komme forbi vores faciliteter til en snak om mulighederne.

Printbestilling af 3D-objekter

Hvis du har en idé, men ikke ved hvordan du kommer videre. Eller har behov for sparring i forhold til en prototype, så hiv endelig fat i os.

Vi er med i iterative steps og kan også være behjælpelige med vejledning i forhold til mekaniske egenskaber, materialevalg samt lovgivning ift. MDR. Vi har derudover et samarbejde med Rigshospitalets Innovationscenter, så hvis vi ikke kan hjælpe dig in-house, kan vi sende dig videre til nogen, der kan.

CAMES har 10 FDM printere og 1 SLA printer og kan derfor hurtigt producere og levere det ønskede produkt. Se evt. vores aktuelle projekter for inspiration.

Genbestilling af 3D-printede objekter

Der er ikke behov for at opfinde den dybe tallerken flere gange.

Derfor, når vi har været den iterative proces igennem og har et færdigt produkt, vil det indgå i vores varekatalog og man vil nemt kunne bestille det ønskede produkt, med hurtig levering.

Alt efter omfanget af bestillingen og størrelsen på emnerne, kan vi levere dag-til-dag.

3D-print step-by-step

Sådan gør vi

 

CAMES står for hele den tekniske proces

Vores fremgangsmåde er, at vi står for hele den tekniske proces, medmindre kunden ønsker selv at fremstille CAD-filerne. Kunden er naturligvis velkommen i vores 3D-værksted til at deltage i slicing samt printning. Ved iterative processer foregår kommunikationen efter kundens ønske (teams, fysiske møder m.v)

Step 1: CAD-tegning af 3D-objekterne

De ønskede objekter tegnes først digitalt ved hjælp af computer aided design (CAD). Her kan man konstruere præcis de designs, man ønsker og kan optimere dem løbende efter behov. Designene, prototyper eller endelige udgaver, gemmes i STL-format, så de kan printes.

Step 2: Print-forberedelse i slicing-program

STL-filerne, altså 3D-objekterne, bliver klargjort til 3D-printning i et såkaldt slicing-program. Dette producerer en kode over printmønsteret til printeren, her baseret på kundens ønsker for mekaniske egenskaber og behov for støtte under printet.

Step 3: Objektprintning via FDM eller SLA

Herefter printes objekterne enten ved fused deposition modeling (FDM) eller stereolithography (SLA).

FDM er den mest udbredte metode og printer ved at ekstrudere materiale i en lang ’snor’, der bygger lag ovenpå lag. FDM kan bruge et stort udvalg af materialer: PLA, ABS, PET-G mv..

SLA benytter i stedet resin, der er et flydende materiale ved stuetemperatur. Resin kommer også i diverse udgaver, fx medicinsk godkendt, til kontakt med human slimhinde. Printeren benytter UV til at hærde resinen i det ønskede mønster, på denne måde produceres en hel flade ad gangen. 3D objektet dyppes altså i et lag resin, hvorefter kun det ønskede område hærdes og sådan fortsætter processen, til hele elementet er færdigt.

Alt efter de ønskede mekaniske og biokompatible egenskaber printes objekterne ved FDM eller SLA’.