Om CAMES

Samarbejde med CAMES

CAMES samarbejder med en række aktører på vidt forskellige niveauer. Bliv klogere her, og kontakt os endeligt, hvis du ser muligheder for et samarbejde.

Typer af Samarbejde

Vi indgår i diverse samarbejdsrelationer fra både den offentlige og private sektor.
Læs mere

Mød vores samarbejdspartnere

Hvordan  fungerer et samarbejde med CAMES – fordele? Se, hvad vores samarbejdspartnere siger.
Læs med

Kontakt

Nysgerrig på, hvordan vi sammen kan finde nye løsninger indenfor simulationstræning?
Find oplysninger

Skal vi styrke patientsikkerheden sammen?

CAMES udvikler løbende samarbejdsrelationerne med fremsynede sundhedsprofessionelle, hospitaler, medico- og techvirksomheder, organisationer, universiteter, fonde og andre simulationsenheder i både ind- og udland. Vores internationalt anerkendte og erfarne profil har gennem årene udmøntet sig i eksterne samarbejder, fælles projekter og partnerskaber. Samarbejdsrelationer, der har det fælles  mantra og fixpunkt, at:

“Man skal øve sig, før man udfører procedurer på patienterne.”

Med andre ord handler det om at udvikle og tilbyde simulationsbaseret træning, undervisning og services, der styrker kvaliteten af patientbehandlingen – og dermed også understøtter patientsikkerheden.
 
Det er ambition hos CAMES fremadrettet at udvide sin portefølje af samarbejdsprojekter, og det kommer til at ske samtidig med, at vi løbende bevæger os ud i nye og bredere skalerede samarbejdsrelationer med eksterne partnere. Hiv endelig fat i os, hvis I er nysgerrige efter at vide mere.

Simulation sammen med andre

Typer af samarbejde

 

Samarbejde om simulationsydelser
Et samarbejde med CAMES kan tilpasses jeres behov. Fx kan vi udvikle nye undervisningsforløb, simulationstræne jeres sundhedsprofessionelle, benytte gennemprøvede testfaciliteter, udvikle nye praksisser, sende jer produkter fra vores Phantom Design Lab, afprøve ny teknologi eller udbrede best practice på et felt.

Offentlig-Private Projekter (OPP)

Om du repræsenterer en privat virksomhed eller en offentlig organisation er ikke afgørende for, om et samarbejde med CAMES kunne være relevant. CAMES har nemlig altid samarbejdet på tværs af sektorer – og har gennem årene opbygget mange forskellige Offentlig-Private Projekter og partnerskaber. Det tværsektorielle samspil vil kun få højere prioritet fremadrettet – blandt andet i forhold til at styrke hele erhvervs-ph.d.-området.

Brug af CAMES test-faciliteter

Hvis I gerne vil have testet nyt medicinsk udstyr, så er der gode erfaringer med, at der på CAMES oprettes dedikerede træningsrum, hvor man udnytter nærheden til den kliniske praksis samt CAMES’ forskningsbaserede træningskompetencer. I samme ånd stiller vi også gerne vores testfaciliteter til rådighed. Det gælder eksempelvis operationsstuer, testsenge m.m, så I kan afprøve ideer i tæt samspil med det sundhedspersonale, der skal bruge det fremadrettet.

Rådgivning på højeste niveau

Hvis I gerne selv vil stå for udvikling, afvikling med mere, kan I også købe CAMES’ rådgivning og konsulentbistand ind på afgrænsede dele af jeres virke. I forvejen hjælper vi en række aktører med at designe, gennemføre og evaluere kurser og kompetenceudvikling – ligesom vi løser konsulentopgaver og rådgiver på forskellige niveauer i offentlige og private virksomheder både i Danmark og i udlandet.

Universiteter og forskningsmiljøer
​Vælger I at samarbejde med CAMES, vil aktiviteterne næsten altid være forskningsbaserede. Og selvom CAMES har stærke forskere ansat inden for en række felter, så går vi gerne andre steder hen, så vi altid bruger de absolut bedste. Det betyder, at I som samarbejdspartner med CAMES også vil kunne få gavn af de tætte universitetssamarbejder, vi har på CAMES.

​Udvalg af de universiteter fra hele verden, som CAMES samarbejder med:

·        Harvard Medical School, USA

·        Karolinska Instituttet, Sverige

·        Københavns Universitet, Danmark

·        London School of Economics, Storbritannien

·        Mayo Clinic, USA

·        McMaster University, Canada

·        Monash University, Australien

·        Maastricht University, Holland

·        Nanyang Technological University, Singapore

·        NMBE, USA

·        Sorbonne, Frankrig

·        Stanford University, USA

·        Stavanger Universitet, Norge

·        University of Calgary, Canada

·        University of California – San Fransisco, USA

·        University of Munich, Tyskland

·        University of Pennsylvania, USA

·        University of Toronto, Canada

Offentligt/Privat samarbejde
CAMES har gennem årene opbygget en portefølje af forskellige offentlig-private projekter og partnerskaber. Generelt har engagementet med privat industri, organisationer og eksterne offentlige enheder høj strategisk prioritet, herunder fokus på etablering af et erhvervs-ph.d.-spor.
Konsulentbistand

Vi påtager os konsulentopgaver på forskellige niveauer for offentlige og private enheder. Rådgivning og konsulentbistand vedrører alle aktivitetsområder i CAMES.

Læringsteknologi og e-læring
Som en del af Region Hovedstadens Enhed for Simulation og Læringsteknologi arbejder CAMES naturligt meget tæt sammen med Sektion for Læringsteknologi – også kendt som RegionH E-læring. Dette samarbejde bringes også i spil, når CAMES løbende arbejder for at styrke samarbejdet mellem medicinske simulationscentre i ind- og udland. Nogle af de områder, CAMES hidtil har samarbejdet inden for er blandt andet:
 • Ortopædkirurgi
 • Ultralyd
 • Øjenoperation
 • Øreoperation
 • Koloskopi
 • Fødselsmærkediagnostik
 • Robotkirurgi
Faciliterer international simulationstræning
CAMES samarbejder internationalt med industri og kliniske specialer om design af kurser, praktisk udførelse og vurderinger. Faciliteten inviterer industrien – såsom førende producenter af medicinsk udstyr -til at etablere egne avancerede træningsrum. Det gælder samtidig med, at de er i tæt samarbejde med vores forskningsbaserede træningskompetencer.
Repræsentationer
Fra helt lokale hospitalsudvalg til det internationale Society for Simulation in Health Care.

I​ Region Hovedstaden er CAMES bl.a. repræsenteret i

 • Uddannelsesregion Øst styregruppe vedrørende obligatoriske tværfaglige kurser i videreuddannelse
 • Det Regionale Råd for lægers videreuddannelse.
 • Herlev Hospitals uddannelsesudvalg
 • Rigshospitalets videreu​ddannel​sesudvalg
 • Institutråd for Kirurgi og Intern Medicin
 • KU/SUND’s 1.-3. semester Kandidatudvalg
 • Den Regionale Hjertestopkomité
 • Herlev/Gentofte Hospitals Hjertestopkomité
 • Rigshospitalets Innovationsråd

Nationalt er CAMES bl.a. repræsenteret i

 • Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
 • Sundhedsstyrelsens følgegruppe vedrørende specialespecifikke kurser

​Internationalt er CAMES bl.a. repræsenteret i

 • Ekspertgruppe om simulation i Association for Medical Simulation in Europe
 • Society in Europe for Simulation Applied to Health Care
 • Society for Simulation in Health Care.
 • Association for Medical Education in Europe​
 • International Society for Rapid Response Systems

På udkig efter et samarbejde om standard- eller specialløsning – der matcher jeres behov?

Vores samarbejdspartnere

“In our ongoing efforts to support cutting-edge medical procedures and scientific studies, it is imperative that we in Olympus cooperate with world-leading academies for medical education and simulation. This is why, we are working closely with the researchers and educators at CAMES. A collaboration that we work to strengthen even more in the future. ”
Lars Rust

Country Manager , Olympus Danmark A/S

“CAMES is definitely one of the leading research centers in medical education and simulation. I have no doubts that a collaboration with CAMES can have a significant positive impact of the next generation of physicians, healthcare providers and anyone else who works with medical education and wants to improve the future quality of healthcare.”
Benny T. Dahl

Professor and Director, Texas Children’s Hospital, Houston, USA

Testimonials

Det bliver sagt om CAMES

Hvad er det egentlig CAMES kan? Og hvad får man som organisation, universitet eller virksomhed egentlig ud af et samarbejde med CAMES? Vi har spurgt nogle af vores samarbejdspartnere. Se med her.

Innovation sammen med CAMES

CAMES har dedikerede folk, der udvikler både produkter, praksisser og nye teknologier i samspil med virksomheder og hospitaler. Hvis du mangler noget, som ville kunne styrke kompetenceudviklingen på et felt, er du altid velkommen til at komme til CAMES. Måske vi kan udvikle det sammen?

Projekt, indsats eller andet, du gerne vil samarbejde om?
Skriv til os – eller slå på tråden.

 

Find vej

Virtuel rundtur: Tjek vores faciliteter til tekniske kurser

CAMES Rigshospitalet er spækket med state-of-the-art træningsudstyr, som bliver brugt til vores tekniske simulationskurser- og uddannelser. Tjek det selv med en tur rundt virtuelt i vores lokaler. Når du kommer rundt til de forskellige faciliteter, kan du læse mere om udstyr, formål - og kursusaktiviteter tilknyttet hertil.

Du kan bruge slideren med pilene til at komme rundt til de forskellige lokaler på 4.sal samt CAMES Robotics i stueetagen. 

Tjek aktuelle simulationsbaserede kurser, uddannelser og træningsforløb

En del af Copenhagen Science City

CAMES er ikke kun beliggende i innovationsdistriktet – Copenhagen Science City. Vi er også stolte af at være en aktiv del af et fællesskab, som sammen med andre institutioner, virksomheder og organisationer i området dyrker innovation på det naturfaglige og medicinske område.

Copenhagen Science City udspringer af et partnerskab mellem Københavns Universitet, Rigshospitalet, København Professionshøjskole, Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Novo Nordisk, Bygningsstyrelsen og Copenhagen Bio Science Park. Det handler grundlæggende om at skabe optimale forhold for forskere og klinikere og for virksomheder, der samskaber med dem.

Lige nu er der flere end 500 innovative virksomheder, der samskaber og samarbejder med 30.000 studerende og forskere inden for medicin, sundhedsvæsen og naturvidenskab.

Gå på opdagelse via dette interaktive Copenhagen Science City-kort.