Om CAMES

Hvem vi er

Her finder du kontaktoplysninger, informationer om CAMES – og mere om vores kerneopgaver og ydelser.

Find medarbejder

Her kan du finde kontaktoplysninger på medarbejdere, der er ansat på CAMES Rigshospitalet og CAMES Herlev.

Gå til oversigt

Find forsker

Her kun du finde en oversigt over forskere tilknyttet CAMES – og du kan læse mere om deres forskningsområder, publikationer og arbejde.

Gå til CAMES Forskning

CAMES Rigshospitalet

CAMES (Rigshospitalet)
Ryesgade 53B, opg. 98A
2100 København Ø
Tlf. 3866 4631 (telefontid mandag-fredag kl. 7.30-14.00)
Teknisk Simulation tlf. 6171 5778

CAMES Herlev

CAMES (på Herlev Hospital)
Borgmester Ib Juuls Vej 1, opgang 1, etage 25
2730 Herlev
Tlf: 3868 4369​​ (telefontid mandag-fredag kl. 7.00-14.00)

Ledelsen
  • Sanne Møller Knudsen er enhedschef for Enhed for Simulation og Læringsteknologi.
  • Lars Konge og Ditte Guldmann Kryger Rasmussen er konstituerede sektionschefer på den del af CAMES, der har til huse på Rigshospitalet, og som rummer de teknisk orienterede simulationsydelser.
  • Eva Thomas er sektionschef for den del af CAMES, der har til huse på Herlev Hospital

Organisationen

Hvem er CAMES?

CAMES ​samler Region Hovedstadens forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter inden for medicinsk og kirurgisk simulation.​ Organisatorisk hører CAMES under Region Hovedstadens Center for HR & Uddannelse​ og befinder sig fysisk på to adresser – henholdsvis under navnene CAMES Rigshospitalet og CAMES Herlev.

Hvad laver CAMES?

​Alle aktiviteter – kurser, forskning og services – der har at gøre med teknisk simulation hører hjemme under CAMES Rigshospitalet, Ryesgade 53B. Her på CAMES.dk kan du gå på opdagelse og læse meget mere. Alle aktiviteteter, der fokuserer på teambaseret træning og fuld-scala-simulering hører hjemme på CAMES Herlev.

CAMES udgør sammen med Sektion for E-læring (RegionH E-læring) den enhed, der hedder Simulation og E-læring. Hvor CAMES har fokus på simulationstræning, så har Sektion E-læring fokus på udvikling af e-læringskurser og anden læring, formidlet via fx video, podcasts, animationer, Virtual Reality og gamification. CAMES og Sektion for Læringsteknologi har et tæt samarbejde.

Udover at være en verdensførende forskningsinstitution indenfor medicinsk uddannelse er CAMES også udvikler og producent af understøttende hardware og software til sine aktiviteter.

Faciliteter
Find vej til CAMES

CAMES Rigshospitalet
Ryesgade 53B, 2100 København Ø

CAMES Herlev
Borgmester Ib Juuls Vej 1, opgang 1, etage 25
2730 Herlev

Services

Uddannelser og Kurser

Mere end 30.000 kursister fra ind- og udland dygtiggør sig hvert på på CAMES. Få overblikket her over vores forskellige tilbud inden for simulationstræning- og uddannelse.

Find kursus

Engineering

CAMES Engineering har dedikerede folk, der i et større garage / maker space miljø udvikler både produkter, prototyper, software og nye teknologier i samspil med virksomheder, klinikere og hospitaler.

Vi udvikler eksempelvis medicinske fantomer, virtual reality-simulatorer og systemer til automatisk vurdering af kvalitet af diverse procedurer

Læs mere – og find kontaktoplysninger
CAMES Engineering 

 

3D Print

3D-print giver klinikken mulighed for at printe patientspecifikke cases på baggrund af CT-skanninger. Det kan eksempelvis bruges til undervisning, orientering af patienten, behandling eller operationsplanlægning. Det giver et håndgribeligt 3D-element, der afspejler fuldstændig casen, man står med. 3D-print kan ligeledes bruges uspecifikt til at øve sjældne cases, som klinikerne ellers kun ser få gange om året. 3D print kan også bruges til at producere såkaldte ’dimser’, man mangler på afdelingen.

Centret består af en printerfarm på 10 printere, der dækker de klassiske FDM-printere samt en enkelt SLA-printer, som giver mulighed for at printe forskellige materialer.

Kontakt os endeligt, hvis I har brug for assistance eller rådgivning.

Læs mere – og find kontaktoplysninger
CAMES 3D-printlab

 

Phantom Labs

Phantom Design Lab™ er en specialiseret klinisk design- og udviklingsenhed, som designer og producerer medicinske fantomer til undervisning og simulationstræning. Laboratoriet fokuserer på at designe produkter, der på evidensbaseret vis understøtter og i sidste ende øger kvaliteten og sikkerheden af ​​forskellige patientbehandlinger.

Læs mere – og find kontaktoplysninger
CAMES Phantom Design Lab

Produktspecifik uddannelse

Skal vi stå for jeres uddannelses- eller træningsaktiviteter? CAMES tilbyder opbygning af produktspecifik træning på videnskabelig basis. 

Læs mere 

Robotics

CAMES Robotics er et kompetencecenter for robotkirurgisk uddannelse og uddannelsesforskning – og tilbyder best practise træningsprogrammer til læger og operationssygeplejersker inden for robotteknologi på flere systemer.

Læs mere – og find kontaktoplysninger

CAMES Robotics

AI

Hos CAMES AI arbejder vi med kunstig intelligens i medicinsk uddannelse. Vi forsker i og udvikler AI-teknologi, der understøtter og forbedrer læreprocesser, beslutningstrin og det daglige arbejde på hospitalerne.

Læs mere – og find kontaktoplysninger

CAMES AI

 

Find vej

Virtuel rundtur: Gå selv på opdagelse i vores faciliteter

CAMES Rigshospitalet er spækket med state-of-the-art træningsudstyr, som bliver brugt til vores tekniske simulationskurser, træningsforløb og uddannelser. Tjek selv vores faciliteter med en tur rundt virtuelt i vores lokaler. Når du kommer rundt til de forskellige faciliteter, så kan du læse mere om udstyr, formål – og kursusaktiviteter tilknyttet hertil.

Se vores brede udvalg af simulationskurser- og uddannelser

Kort om CAMES

CAMES er et af de største simulationscentre i Europa med mere end 20 års erfaring, når det kommer til at drive simulationsbaseret træning og undervisning til sundhedsvæsenet.

Det er vores klare intention at sikre, at alle medarbejdere i sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden har adgang til relevant og højkvalitets simulationsbaseret læring, der forbereder dem til deres daglige arbejde med patienterne. Vi anvender forskningsbaseret indsigt til at forbedre kurser og andre læringsaktiviteter.

Vores brede vifte af uddannelser, kurser, forskning og innovative services sigter efter at styrke kvaliteten og sikkerheden i patientbehandlingen. Vi udspringer af Region Hovedstaden – og samarbejder med sundhedsprofessionelle, virksomheder, hospitaler, universiteter og andre simulationsspecialister både i Danmark og resten af verden.

Samarbejde

CAMES er samarbejdspartner med en lang række aktører fra både den private og offentlige sektor. 

Forskning

Vidste du, at tidsskrifter verden over bringer forsknings-publikationer fra CAMES hver anden-tredje dag? Bliv klogere på, hvorfor forskning er et helt afgørende fundament for CAMES, når det kommer til at tilbyde simulationsbaseret træning, uddannelse og services i den internationale verdenselite.

Skriv til os

 Har du spørgsmål – eller andet relateret til CAMES, så benyt kontaktformularen nedenfor. Vi sørger for, at du bliver kontaktet hurtigst muligt.

Kerneopgaver og services

  • Vi anvender simulation som forskningsmetode til analyse af menneskelige og or​ganisatoriske faktorer
  • Vi udvikler og implementerer uddannelsesprogrammer for individer, tværfaglige teams og afdelinger i sundhedssektoren i basis-, efter- og videreuddannelser​​​
  • Vi udvikler og implementerer uddannelsesprogrammer for facilitatorer /instruktører – såvel nationalt som internationalt
  • Vi anvender komplekse udviklings- og uddannelseskoncepter, herunder simulationsbaseret træning baseret på forskning, udvikling og partnerskaber
  • Vi rådgiver og tilbyder konsulentbistand om medicinsk uddannelse og simulation overfor beslutningstagere, institutioner, afdelinger og individer, der arbejder med uddannelsesudvikling og simulation
  • Vi iværksætter grundforskning i læring og uddannelse, herunder hvordan teorier om medicinsk pædagogik og​​​​ læring omsættes til praksis​