Månedens forsker: Mads Emil vil styrke kirurgisk behandling af knoglebrud med ny VR-simulator

af | dec 6, 2022 | Alle

Det er ikke for sjov, at Mads Emil som ph.d.-studerende har kastet sig over knoglebrud som forskningsområde. For med 30.000 kirurgiske indgreb hvert år er der i det danske sundhedsvæsen et kæmpe behov for uddannelse og kompetenceudvikling af ortopædkirurger til at udføre behandlingen af knoglebrud.

I VR BOSS-projektet (Virtual Reality Basic Osteosynthesis Surgery Simulation) arbejder han med at udvikle og implementere en VR-simulator til træning og kompetencevurdering indenfor kirurgisk behandling af knoglebrud.
Men hvad er potentialet, drivkraften og ambitionerne? Og hvordan kommer det i sidste ende til at gavne patienterne?
Vi har spurgt Mads Emil.

Hvad er kernen af dit ph.d.-projekt?
Essensen er en helt ny tilgang til udviklingen af simulation til teknisk kirurgisk uddannelse.

En del af min vejledergruppe publicerede i 2019 en behovsundersøgelse, der fastslog, at basal knoglebrudskirurgi var det område indenfor ortopædkirurgien, man med højest prioritet burde udbyde simulationsbaseret uddannelse i.

Da der ikke fandtes en simulator til formålet, er vi gået i gang med at udvikle vores egen virtual reality simulator fra bunden. Med afsæt i anbefalinger fra de eksperter, der har største erfaring med uddannelse indenfor feltet, udvikler vi netop den simulator, der skal imødekomme det største uddannelsesbehov.

Vi mener, at denne nyskabende systematiske og transparente tilgang til simulatorudvikling kan skabe stor værdi for både patienterne og sundhedsvæsenet. Derfor håber jeg, at det bliver standard, når det gælder fremtidig simulatorudvikling.

Hvem samarbejder du med om projektet?
Vi har et samarbejde med den globale ortopædkirurgiske organisation AO Foundation, hvorigennem vi har engageret ortopædkirurgiske eksperter fra hele 44 lande til at definere de bedømmelsesparametre, som er vigtigst for en lang række procedurer, som simulatoren skal indeholde.

Eksperterne, der alle har bred erfaring i uddannelse af kirurger, har samlet brugt flere hundrede timer på at opnå konsensus og definere de enkelte bedømmelsesparametre.

Disse parametre muliggør automatiseret feedback på simulatoren, så brugeren efter endt procedure får nogle helt konkrete mål for, hvordan denne kan forbedre sig.

Hvorfor lige i CAMES-regi, at du forsker?
Jeg er ansat på ortopædkirurgisk afdeling på Slagelse Sygehus, og projektet er således et tæt samarbejde mellem mit kliniske ansættelsessted og CAMES. Jeg blev ansat som studentermedarbejder på CEKU i 2012 og var med til at starte simulationscenteret op.

Dengang havde vi kun få lokaler på 1. sal i Teilumbygningen og udbød ikke mange kurser. CEKU blev siden til CAMES, og jeg har i den forstand været med fra starten. Jeg har med egne øjne set centret vokse, og set hvor meget det har været medvirkende til at øge kvaliteten i den lægelige uddannelse – til gavn for patienterne.

Hvad er potentialet - nationalt og internationalt ?
Vi vil arbejde for, at den færdigudviklede og validerede virtual reality simulator – indenfor en overskuelig tidsramme – bliver integreret som en central del af uddannelsen til ortopædkirurg i Danmark.

Formatet med såkaldt full immersion virtual reality gør anskaffelsen væsentlig billigere end tilsvarende high fidelity simulatorer, da det påkrævede udstyr er nemt tilgængeligt og ganske overkommeligt at betale. Det muliggør fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, så man sikrer, at den finder sted, når man står på vippen til at skulle operere. Hverken før eller efter.

Med anslået 178 millioner knoglebrud årligt på verdensplan, og en aldrende befolkning vil let tilgængelig uddannelse som denne kunne gøre en markant forskel. Selvom langtfra alle med knoglebrud skal opereres, vil selv minimale forbedringer i komplikationsrater, som følge af lettilgængelig og evidensbaseret uddannelse med automatisk feedback, kunne have stor betydning for et meget stort antal patienter.

Hvad er potentialet - nationalt og internationalt?
Min forhåbning er, at værktøjerne også vil blive brugt internationalt både i undervisnings-øjemed, men lige så vigtigt indenfor medicinsk uddannelsesforskning. Netop så forskningsresultater kan sammenlignes på kryds af både regioner og landegrænser.

Vores vision er, at resultaterne kan danne grundlag for international enighed om, hvornår en ultralydsoperatør er kompetent og forhåbentligt bidrage til vurdering af, hvilke træningsmetoder der sikrer optimal uddannelse i MSK-UL.

Som hos alle andre forskere der arbejder med medicinsk uddannelse er den overordnede ambitionen at mindske ulighed i den behandling, man får – uafhængigt af hvor man er i landet og hvilken læge, man bliver set af.

Video

Tjek VR-simulator i brug

VR BOSS-projektet (Virtual Reality Basic Osteosynthesis Surgery Simulation) er et glimrende eksempel på, hvordan vi i CAMES altid arbejder anvendelsesorienteret med vores forskning. Mads Emil Jacobsen arbejder i sin ph.d med at udvikle og implementere en VR-simulator til uddannelse, træning og kompetencevurdering indenfor kirurgisk behandling af knoglebrud. Herer kan du se, hvordan VR-simulatoren fungerer, når kirurgerne skal træne kirurgi inden for knoglebrud.