Månedens forsker: Kristoffer vil sikre kvaliteten af kikkertundersøgelser i tyktarmen

af | dec 6, 2022 | Alle

Det er de færreste, der får ondt i røven over Kristoffer Mazanti Cold. Tværtimod. For det kommer uden tvivl både kollegaer og i sidste ende patienterne til gavn, at han som led i sit Ph.d.-stipendiat på CAMES-Rigshospitalet vil styrke kvaliteten, når det kommer til kikkertundersøgelser af tyk- og endetarmen – også kaldet koloskopi.

Læs også: Koloskopi som forskningsområde hos CAMAS

Men hvordan skal Kristoffers forskning helt konkret bidrage til at booste hitraten i forhold til at opdage forstadier til cancer? Og hvorfor kan man også via hans forskning reducere smerterne i forbindelse med koloskopi-undersøgelsen?

Det svarer han selv på her i “7 hurtige til Kristoffer”.

Hvad er essensen af dit Ph.d.-projekt?

At øge kvaliteten af kikkertundersøgelser af tyk- og endetarmen (koloskopi) via automatiseret feed-back. Det betyder helt konkret, at operatøren får nogle mål for, hvor godt undersøgelsen er blevet udført efter proceduren.

I øjeblikket er kvalitetsmålet blot tilbagetrækningstiden, men den siger ikke ret meget om, hvor grundig man har været. Vi vil gerne give nogle bedre deskriptive mål.

Eksempelvis hvor meget spidsen af skopet har bevæget sig som en indikation på, hvor meget af tarmvæggen, man reelt set har undersøgt. Og ikke blot, hvor lang tid man har brugt på det.

Hvilket lægefagligt område?

Gastro-kirurgi, Gastro-medicin og koloskopi.

Hvorfor lige præcis det område? Hvor stammer interessen fra?

Jeg har tidligere forsket i objektiv og automatisk kompetencemåling her på CAMES, hvor jeg opdagede, at koloskopi er en ekstrem brugerafhængig procedure.

Studier har vist, at de operatører – også kaldet skopører – der sjældnere finder og fjerner forstadier til kræft, desværre oftere har patienter, der dør af tyktarmskræft efterfølgende.

Dette sammenlignet med de “dygtigere” skopører, der hyppigere opdager og fjerner forstadier til tyktarmskræft. Det er således en procedure – hvis ikke den procedure inden for kirurgien – hvor man finder det største behov for uddannelse, udvikling og kompetencemåling.

Og her kan automatiseret data-feedback bidrage til, at den enkelte lægefaglige operatør får et mere præcist billede af, om kvaliteten af den enkelte undersøgelse er god nok.

Kan din forskning også bidrage til at mindske smerter i forbindelse med undersøgelsen?lt ?

Som læger, er vi altid mest interesserede i de hårde facts – såsom overlevelse. Men da koloskopi er en ubehagelig procedure, udleverer vi også et spørgeskema til patienterne efter undersøgelsen.

Det er nemlig vores antagelse, at de også får udført en mere skånsom procedure, og deraf er mere villige til at modtage en ny undersøgelse, hvis det bliver aktuelt.

Hvorfor lige i CAMES-regi, at du forsker?

Jeg startede på CAMES Rigshospitalet for 4-5 år siden som studentermedhjælper. Det vakte min interesse for at forske i området – netop fordi, at selvom hospitalssektoren har masser af operatører med > 1000 procedurer bag sig, så er deres tilgang og kvalitet vidt forskellig.

Jeg har derfor været tilknyttet som forsker gennem de sidste fire år med at objektivisere og automatisere kompetencemåling. Det virkede helt naturligt, da dette projekt bød sig, at det skulle være næste skridt på forskervejen.

Hvilket problem ude i praksis kommer det til at løse?

Forhåbentligt – for vores dataindsamling kører i øjeblikket – vil operatørernes performance forbedre sig på grund af den detaljerede feedback, som vores kompetencemålings-instrumenter vil give dem.

Helt konkret er målet, at flere cancer-tilfælde opdages via koloskopien.

Hvad er potentialet - nationalt og internationalt?

Først og fremmest udbredelse og implementering i det danske screeningsprogram.

Vi arbejder tæt sammen med kirurg Morten Rasmussen, der er chef for det nationale screeningsprogram for kolorektal-cancer. Han er meget entusiastisk omkring projektet. Såfremt det virker i Danmark, har det også potentiale i resten af verden.

Om Kristoffer Mazanti Lund

Kristoffer er læge og Ph.D.-studerende, der har været tilknyttet CAMES som forsker siden 2018.

Hans forskningsaktivitet består i at finde objektive og automatiserede mål inden for kirurgiske kompetencer. Ved at præsentere operatøren for disse mål efter hver procedure er målet at videreuddanne og forbedre vores læger og sygeplejersker.

I øjeblikket undersøger Kristoffer om feedback fra kunstig intelligens, kan forbedre antallet af forstadier til kræft, der opdages i det danske screnningsprogram for kolorektal cancer – og på den måde nedsætte dødeligheden af denne sygdom.

Se Kristoffers forskningsprofil – og publikationslister