CAMES udvider med nyt 3D-printcenter til Region Hovedstaden

af | jan 16, 2023 | Alle

Region Hovedstaden har fået et 3D Printcenter i helt nye faciliteter på CAMES i Ryesgade 60, tæt ved Rigshospitalet

Her får regionens hospitalsafdelinger, klinikere og andet personale i RegionH adgang til kompetencer, best practise, viden samt topmoderne teknisk udstyr til 3D- modellering og print.

Læs også: Gå direkte til Region Hovedstadens 3D-printcenter

I de seneste år har 3D-printede materialer i stigende grad fundet anvendelse i den danske hospitalsverden. Men udviklingen af teknologien og anvendelsesområderne har derimod primært fundet sted i det private.

Ved at give adgang til disse kompetencer og tekniske faciliteter inden for regionen, ønsker CAMES at samle den kliniske og tekniske ekspertise på området i ét regionalt center. Netop for at bringe teknologien og innovationen tættere på klinikken samt øge samarbejdet mellem klinikere, ingeniører, industrien, universiteter og nye virksomheder.

De forventede arbejdsområder for det nye center inkluderer:

  • Produktion af udstyr efter mål til brug ifm. patientbehandling
  • Patientspecifikke fantomer til træning af kliniske procedurer
  • Produktion af prototyper til medicinsk og teknisk innovation
  • Design og produktion af tekniske dele til klinisk anvendelse
  • Produktion af medicinsk udstyr efter etablerede processer
  • Forskning i nye materialer og kliniske anvendelsesområder
  • Design og produktion af specialtilpassede hjælpemidler

I samarbejde med Rigshospitalet tilbydes aktuelt 3D-print til innovationsprojekter, patientspecifik behandling, kirurgisk planlægning og undervisning. I samarbejde med regionens velfærdstekniske laboratorium (KCX) produceres desuden specialtilpassede hjælpemidler til borgere.

Centeret forventer i 2023 at etablere samarbejde med DTU (Danmarks Tekniske universitet og andre tekniske partnere til afprøvning af nye materialer og metoder indenfor klinisk 3D-print.

Centret samarbejder allerede med flere kliniske afdelinger om rådgivning, når det kommer til at udbrede 3D teknologien i klinikken. Det samme gælder kliniske 3D printcentre i landets øvrige regioner, når det kommer til national udvikling og indsatser på 3D-print området.

Det nye center giver således adgang til et stærkt fagligt netværk og ressourcer. Ikke mindst med hensyn til at løfte og accelerere 3D-print til klinisk brug i fremtiden. I centrets eget webunivers kan du læse meget mere om, hvilke typer printservices centrets medarbejdere tilbyder. Og du kan se eksempler på andre opgaver, som er blevet løst rundt omkring i regionen.

video

Skal vi finde en 3d-printløsning sammen?

Tilmeld nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og bliv opdateret på nye 3D-printservices, tilbud og cases.

cases: 3d-print

Aktuelle projekter og opgaveløsninger

 

Bolus-produktion til svære anatomier ved strålebehandling

Ved stråleterapi-behandling af hudcancer benyttes en silikone-lignede måtte, kaldet en bolus, til at sprede strålingen og undgå skade på den omkringliggende hud. Til store og regulære anatomier kan man købe en generisk måtte til formålet. Men ved besværlige anatomier, såsom næser og ører, kan patientspecifikke løsninger være bedre.

CAMES har i dette projekt et stærkt samarbejde med medicoteknisk afdeling (CIMT) på Rigshospitalet samt Stråleterapien på Rigshospitalet, hvor vi ud fra scanninger producerer patientspecifikke bolusmåtter.

I projektet har vi undersøgt de bedste 3D-scannere for at undgå at lægge patienterne i en CT-scanner. Og vi har udviklet en optimeret kode til vores CAD-program, der sørger for, at vi leverer et præcist, men hurtigt produceret produkt.
Bolus går ind under kategorien ’medicinsk udstyr efter mål’ i MDR (medical device regulations). Vi sørger derfor også for registrering ved Lægemiddelstyrelsen og den dertilhørende kvalitetssikring.

Projekt-teamet fra CAMES: Kiki Vestersøe, Sanne Kristensen, Morten Bo Søndergaard Svendsen

Kontakt: 

Kiki Vestersøe, medicoingeniør, MSc - Mail: kirstina.beatrice.persson.vestersoee@regionh.dk / Mobil: 35456498

3D-printede træningshjerter til kardiologien

Projektet blev sat igang efter ønske fra Afdelingen for Hjertesygdomme på Gentofte Hospital. Dette med henblik på at visualisere patientspecifikke cases - med diverse uregelmæssigheder - før patienten skulle på operationsbordet. I samarbejde med medicoteknisk afdeling på Rigshospitalet (CIMT), blev der segmenteret et hjerte fra en CT-scanning - og et hjerte blev printet. Da det blot var for visualisering, blev det printet i PLA-plast.

Patienten får ofte taget CT-scanningen et til to døgn,  før han/hun ligger på bordet. Derfor er tid en vigtig faktor. Printet af det fulde hjerte tog over 20 timer. Derfor blev der i stedet arbejdet for at segmentere de dele af hjertet, der er interessant for lægen.

Der undersøges også pt. muligheden for virtual reality, da tidsperspektivet her, er kortere.

Projektteamet fra CAMES Kiki Vestersøe og Magnus Obinah.

Kontakt:

Kiki Vestersøe, medicoingeniør, MSc - Mail: kirstina.beatrice.persson.vestersoee@regionh.dk / Mobil: 35456498

Vaskepropper til flergangs-blodtryksmanchetter

Når blodtryksmanchetter skal vaskes, benyttes en prop for enden af trykkablet. Det gør man for at undgå vand i manchetten og senere i blodtryksapparaterne. Disse sælges ikke længere i stykvis fra leverandøren, men med en ny manchet.

Derfor har Børne- og Ungeklinikken på Rigshospitalet spurgt medicoteknisk afdeling (CIMT) og CAMES om denne opgave kunne løses internt. CAMES har produceret en måtte med 6x6 silikone propper, som snart kan bestilles via ’brik-systemet’ i hele regionen. I øjeblikket er de mulige at bestille gennem medicoteknisk afdeling og deres system ’Medusa’.

Projektet har budt på en test og validering af proppernes egenskaber, i samarbejde med Børne- og Ungeklinikken. Det har ledt ud i nye retningslinjer for vask af manchetter samt tørretider.

Projekt-teamet fra CAMES: Kiki Vestersøe, Morten Bo Søndergaard Svendsen, Sanne Kristensen

Kontakt: 

Kiki Vestersøe, medicoingeniør, MSc - Mail: kirstina.beatrice.persson.vestersoee@regionh.dk / Mobil: 35456498

Øreclips til keloid-behandling

Patienter med keloider, arvæv, der vokser uhæmmet, bliver oftest behandlet med kirurgi eller steroidindsprøjtninger og tryk (nogle gange begge dele).  For sidstnævnte er et præcist tryk vigtigt, da for meget tryk vil provokere mere vækst, imens for lidt tryk vil give plads til fortsat vækst.

I projektet undersøger vi, hvorvidt disse clips kan produceres patientspecifikt ved hjælp af en 3D-scanning og CAD-software. Clipsene produceres på vores SLA-printer med biokompatibelt resin, der er ISO-godkendt til kontinuerlig hudkontakt. Disse clips falder i kategorien ’medicinsk udstyr efter mål’ i MDR (medical device regulations). Og CAMES står derfor for registrering hos Lægemiddelstyrelsen samt dertilhørende kvalitetssikring.

Projekt-teamet på CAMES: Magnus Obinah, Kiki Vestersøe

Kontakt: 

Kiki Vestersøe, medicoingeniør, MSc - Mail: kirstina.beatrice.persson.vestersoee@regionh.dk / Mobil: 35456498