CAMES søger patient- og pårørendeundervisere med erfaringer fra psykiatrien

af | mar 22, 2023 | Alle

​Har du lyst til at fortælle sundhedsprofessionelle- og studerende om dine erfaringer, når det kommer til psykisk sygdom. Enten som patient eller pårørende? Din viden, erfaringer og gode råd er i høj kurs, og derfor søger vi lige nu patient- og pårørendeundervisere.

Kernen i uddannelseskonceptet “Patienter som Undervisere” er patientinddragelse. Det handler om bygge bro mellem patienter og sundhedspersonale. Og det gør vi helt konkret ved bringe patienter og pårørende direkte ind i uddannelsen af årligt 5.000 studerende og sundhedsprofessionelle.

Lige nu søger vi pårørende- og patientundervisere på det psykiatriske område.

Som underviser kommer du til at dele ud af dine erfaringer om psykisk sygdom til studerende og sundhedsprofessionelle.

Der er nemlig behov for både pårørende- og patientundervisere, som kan bidrage til at øge forståelsen for psykisk sygdom og nedbryde tabuer og stigmatisering.

Vi er interesseret i at høre fra alle, som har patient- og pårørende erfaringer fra psykiatrien, men søger aktuelt primært mennesker, der har levede erfaringer med skizofreni, skizotypi og ADHD.

Se også: Patienter Som Underviseres hjemmeside

Som patientunderviser kan du fortælle sundhedspersoner om, hvordan psykisk sygdom påvirker hverdagen, og hvad der kan gøre en forskel i samarbejdet med psykiatrien.

Sygdom påvirker ikke kun patienten, men også pårørendes livssituation.

Som pårørendeunderviser fortæller du sundhedspersoner, hvordan det er at være pårørende, og hvad de særligt skal være opmærksomme på.

Hvis du ønsker at blive pårørende- eller patientunderviser inden for psykisk sygdom, så kig – og klik dig – rundt her på siden.

Du kan også blive klogere og inspireret af Augusta, der fortæller, hvordan hun arbejder som patientunderviser.

Kontakt

Ønsker du at deltage eller høre mere om konceptet, så ring til kursusleder Janne Christiansen på telefon 21 63 28 81. Du er også velkommen til at sende en mail på janne.christiansen@regionh.dk med et par ord om dig selv. Alle får svar på henvendelse.

Janne Christiansen, Kursusleder, ‘patienter som undervisere’​ – E-mail: janne.christiansen@regionh.dk

Video

Sådan arbejder Augusta som patientunderviser

Mød Augusta, der fortæller, hvordan hun arbejder som patientunderviser. Og hvad tager de sundhedsfaglige studerende med sig fra undervisningen med Augusta? Se med her.

Tilmeld nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og få nyt om relevante kurser, services eller andre simulationsbaserede tiltag inden for dine interesser og specialer.

Sådan gør du

Bliv patientunderviser

Har du lyst til at fortælle sundhedsprofessionelle- og socialfaglige studerende om dine
erfaringer med psykisk sygdom?

Det søger vi
Forestil dig, at rollerne er byttet rundt – Du underviser studerende på social- & sundhedsuddannelser i hvordan det er at leve med psykisk sygdom – Det kan du gøre ved at blive en del af Konceptet Patienter som undervisere.

I Copenhagen Academy for Medical Education & Simulation (CAMES), som arbejder målrettet med patientinddragelse, søger vi mennesker med psykisk sygdom, f.eks. skizofreni eller depression som har lyst til at dele erfaringer om, hvad der har betydning i mødet med social – og sundhedsprofessionelle.

 

Hvilken opgave skal du hjælpe med at løse?
Som patientunderviser bidrager dine fortællinger til at vise mennesket bag diagnosen. Det kan være svært for andre at forstå, hvordan sygdom påvirker hverdagen. Vi vil gerne lade mennesker, der selv lever med psykisk sygdom fortælle fagprofessionelle, hvordan det er, og hvad de særligt skal være opmærksomme på.

Din unikke fortælling kan være med til at nedbryde tabu og stigmatisering. Ligesom dine erfaringer i mødet med social- og sundhedsfaglige studerende kan kaste lys på, hvad der har gjort en forskel for dig i samarbejdet med psykiatrien. Du kan også fortælle om, hvordan du lever med symptomer i dagligdagen.

Din rolle som patientunderviser
Inden du starter, taler vi sammen og finder ud af om det kunne være noget for dig at blive patientunderviser. Du bliver derefter kvalificeret til opgaven i CAMES, Ryesgade 53 B, 2100 København Ø.

Når du fortæller om dine erfaringer med at leve med en psykisk sygdom, foregår det på en uddannelsesinstitution for en mindre gruppe studerende. Det kan f.eks. være på sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelserne. Undervisningen er allerede i gang.

Du behøver ikke at betegne dig selv som ”patient”, men du skal have erfaringer fra psykiatrien/sundhedssystemet.

Krav for at deltage
  • Have været diagnosticeret med psykisk sygdom i mindst to år og være afklaret forhold til diagnose og symptomer, når du fortæller og er i dialog med studerende.
  • Have mulighed for at undervise i Københavnsområdet.
  • Kunne møde i dagtimerne ca. tre til fire gange i et semester á to timers varighed.
  • Kunne deltage i en workshop i CAMES, hvor du kvalificeres til opgaven.
Gevinsterne
Din fortælling har en positiv betydning i udviklingen af fremtidens psykiatri.

Du bliver du en del af en gruppe af patient- og pårørendeundervisere i CAMES og du modtager løbende sparring for at sikre trivsel og kvalitet.

Du modtager et mindre honorar for hver gang du underviser.

Sådan gør du

Bliv pårørendeunderviser

Har du lyst til at fortælle sygeplejerske – og pædagogstuderende om dine erfaringer som pårørende til et menneske med psykisk sygdom?

Det søger vi

I vores uddannelsescenter arbejder vi målrettet med pårørendeinddragelse. Vi søger derfor pårørende til mennesker med psykisk sygdom, som har lyst til at dele erfaringer i undervisning om psykisk sygdom for socialfaglige – og sundhedsprofessionelle studerende.

 

Hvilken opgave skal du hjælpe med at løse?

Sygdom påvirker ikke kun patienten, men også de pårørendes livssituation. Som pårørende kan du måske føle dig overset?

Som pårørendeunderviser fortæller du sundhedspersoner, hvordan det er at være pårørende, og hvad de særligt skal være opmærksomme på.

Din unikke fortælling kan være med til at til at rette de studerendes opmærksomhed mod vigtigheden af, at se mennesket bag sygdommen.

 

Din rolle som pårørende-underviser

Inden du starter, taler vi sammen og finder ud af om det kunne være noget for dig at blive pårørendeunderviser. Du bliver derefter kvalificeret til opgaven.

Kvalificeringen foregår i Copenhagen Academy for Medical Education & Simulation (CAMES), Ryesgade 53 B, 2100 København Ø.

Når du fortæller om dine erfaringer som pårørende, foregår det på en uddannelsesinstitution i Region Hovedstaden.

Kvalificeringen finder sted i foråret 2023. Undervisningen starter i løbet af efteråret 2023.

Krav for at deltage
  •  Være pårørende til et menneske diagnosticeret med psykisk sygdom
  • Være afklaret med din situation – i stand til at være konstruktiv når du er i dialog med studerende
  • Have mulighed for at undervise i København
  • Kunne møde i dagtimerne ca. tre til fire gange i et semester á to timers varighed
  • Deltage i en workshop i CAMES, hvor du kvalificeres til opgaven.
Gevinsterne

Du bliver du en del af en gruppe af pårørendeundervisere i CAMES og du modtager løbende sparring for at sikre trivsel og kvalitet.

Du modtager et mindre honorar for hver gang du underviser, ligesom du får et beløb til hjælp for at dække dine transportudgifter.